Zaginiony stosunek Viktora Orbána wobec mediów alternatywnych na Facebooku

Main Article Content

Györgyi Rétfalvi

Abstrakt

W ramach badania nie stwierdzono polubień stron na Facebooku przez Viktora Orbána, obecnego premiera Węgier. Potrzebna jest dalsza analiza treści, która może pomóc w rozwikłaniu głębszych powiązań premiera z alternatywnymi serwisami informacyjnymi. Odkrycie nasuwa także alternatywne wyjaśnienia. Czy jest to spowodowane brakiem zainteresowania, czy też potrzebą polityczną? Przejęcie większości mediów informacyjnych na Węgrzech może sugerować, że może to być wiarygodny kierunek poszukiwania odpowiedzi. A może było to spowodowane brakiem czasu? Mogliśmy zidentyfikować pojawienie się specyficznej formy narracji, gdy strona FB Orbána stała się centralnym źródłem informacji dla serwisów informacyjnych. Tak czy inaczej, to „negatywne” odkrycie jest ważne dla teorii komunikacji politycznej w mediach społecznościowych. Populistyczni lub prawicowi przywódcy nie mogą publicznie wykazywać zainteresowania lub skłonności ku mediom alternatywnym, zwłaszcza gdy kilka z nich może sprzeciwiać się ich polityce. Co więcej, brak zainteresowania publicznymi polubieniami innych źródeł lub instytucji bliskich politykowi może pośrednio sugerować pogardę dla nich – ostatecznie zaś antypluralizm i tendencje autorytarne. Wreszcie, chociaż Węgry mogą być postrzegane jako laboratorium polityki alternatywnej, z pewnością nie jest to prawdą w przypadku stosowania alternatywnych lub zaawansowanych podejść do komunikacji w mediach społecznościowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rétfalvi, G. (2022). Zaginiony stosunek Viktora Orbána wobec mediów alternatywnych na Facebooku. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 83-100. https://doi.org/10.14746/ssp.2022.2.5
Dział
Artykuły
Biogram autora

Györgyi Rétfalvi, Uniwersytet Metropolitalny w Budapeszcie.

Györgyi RÉTFALVI – dr, jest kierownikiem programu nauczania i profesorem na Wydziale Komunikacji i Mediów na Uniwersytecie Metropolitalnym w Budapeszcie. Jest także reżyserką filmów dokumentalnych. Uczy o nowych mediach i sztuce wideoreportażu. Jej główne zainteresowania badawcze to nowe media, media społecznościowe i dziennikarstwo online.

Referencje

 1. Ágh A. (2018), The Hungarian party system from soft to hard populism, in: Party System Change, the European Crisis and the State of Democracy, ed. M. Lisi, Routledge, London.
 2. Alexa (n.a.), Top Sites in Hungary, https://www.alexa.com/topsites/countries/HU, 20.1.2022.
 3. Antal A. (2017), The Political Theories, Preconditions and Dangers of the Governing Populism in Hungary, “Politologický časopis/Czech Journal of Political Science”, 1, pp. 5–20.
 4. Atkinson J. D. (2017), Alternative Media, in: Journey into Social Activism: Qualitative Approaches, Fordham University Press, New York 2017, pp. 173–196), DOI: 10.2307/j.ctt1hfr0rk.11.
 5. Babar V. (2020), 2020. novemberi kutatási eredmények – ZRI-Závecz, “Közvéleménykutatók”, 27.11.2020, https://kozvelemenykutatok.hu/2020-novemberi-kutatasi-eredmenyek-zri-zavecz/, 20.1.2022.
 6. Babar V. (2021), 2021. májusi kutatási eredmények – ZRI-Závecz, “Közvéleménykutatók”, 27.5.2021, https://kozvelemenykutatok.hu/2021-majusi-kutatasi-eredmenyek-zri-zavecz/.
 7. Barkóczi B. (2010), A hazai radikális jobboldal térhódítása az interneten [The spread of the domestic radical right on the Internet], “Médiakutató”, Winter, https://mediakutato.hu/cikk/2010_04_tel/04_radikalis_jobboldal_internet.
 8. Bauer Z. (2018), Pártok és politikusok kampánya az online térben [Party and policy campaigns online], “Új Egyenlőség”, 1.4.2018, https://ujegyenloseg.hu/partok-es-politikusok-kampanya-az-online-terben/, 20.1.2022.
 9. Bene M. (2020), Virális politika, Politikai kommunikáció a Facebookon, L’Harmattan-Könyvpont, Budapest.
 10. Bene M., Farkas X. (2018), Kövess, reagálj, oszd meg! A közösségi média a 2018-as országgyűlési választási kampányban [Follow, react, share! Social media in the 2018 parliamentary election campaign], in: Várakozások és valóságok, Parlamenti választás 2018, eds. B. Böcskei, A.a Szabó, MTA TK PTI, Napvilág Kiadó, Budapest, pp. 410–437.
 11. Bradshaw S., Howard P. N. (2018), Challenging Truth and Trust: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation, Computational Propaganda Project, University of Oxford, Oxford.
 12. Burján A. (2010a), Internetes politikai kampány [Internet political campaign], “Médiakutató”, Autumn, https://mediakutato.hu/cikk/2010_03_osz/08_internet_kampany/?q=leni, 20.1.2022.
 13. Burján A. (2010b), Internetes politikai kampány 2 [Internet policy campaigns 2], “Médiakutató”, Winter, https://www.mediakutato.hu/cikk/2010_04_tel/03_internet_politika_kampany/?q=K%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi+m%C3%A9dia#K%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi+m%C3%A9dia, 20.1.2022.
 14. Digital (2020), Global Digital Overview, Country report, 30.1.2020, https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview, 20.1.2022.
 15. Eurostat (2019), Are you using social networks?, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20200630-2?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new, 20.1.2022.
 16. Filippov G. (2020), Hungary/Traditional or Hybrid Regime, Freedom House, https://freedomhouse.org/country/hungary/nations-transit/2020, 20.1.2022.
 17. Fletcher R. (2019), The Rise of Populism and the Consequences for News and Media Use, “Digital News Report”, https://www.digitalnewsreport.org/survey/2019/the-rise-of-populism-and-the-consequences-for-news-and-media-use/, 20.1.2022.
 18. Gehl R. W. (2015), The Case for Alternative Social Media, “Social Media + Society”, Sage Journals vol. 1, 2, September 30, 2015, DOI: 10.1177/2056305115604338, https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2056305115604338, 20.1.2022.
 19. Gosztony G. (2014), Alternatív (?) média. A közösségi média jogi szabályozásának vetületei [Alternative (?) Media. Aspects of social media legal regulation], ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
 20. Gyuricza P. (2012), Média-csata-tér/Fejezetek a magyar média és a hatalom utóbbi 25 évének történetéből [Media-battle-space/Chapters from the history of the Hungarian media and the last 25 years of power], Pont Jó Nekem Kiadó, Budapest.
 21. HVG (2015), Itt a nagy átverős lista: weboldalak, melyeknek soha ne higgyen el semmit [Here’s the big scam list: websites you should never believe anything about], 15.1.2015, https://hvg.hu/tudomany/20150119_atveros_weboldalak, 20.1.2022.
 22. Inotai E. (2020), Media landscape in Hungary: from media wars to almost total control, “Voxpot”, 20.5.2020, http://www.voxpot.cz/en/media-landscape-in-hungary-from-media-wars-to-almost-total-control/, 20.1.2022.
 23. Janky B., Kmetty Z., Szabó G. (2019), Mondd kire figyelsz, megmondom mit gondolsz! [Tell me who you’re listening to and I’ll tell you what you’re thinking! Political information and opinion formation in an age of multi-channel communication], “Politikatudományi Szemle”, vol. XXVIII, no. 2, pp. 7–33.
 24. Kalsnes B., Olof Larsson A., Enli G. (2017), The social media logic of political interaction: Exploring citizens’ and politicians’ relationship on Facebook and Twitter, “First Monday”, 22/2, January, DOI: 10.5210/fm.v22i2.6348, https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/6348, 20.1.2022.
 25. Kemp S. (2018), Digital in 2018: World’s internet users pass the 4 billion mark, “We are Social”, January 30, 2018, https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018, 20.1.2022.
 26. Kemp S. (2020a), Digital 2020: Hungary, “Datareportal”, February 18, 2020, https://datareportal.com/reports/digital-2020-hungary, 20.1.2022.
 27. Kemp S. (2020b), Digital 2020: Global Digital Overview, “Datareportal”, January 30, 2020, https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview, 20.1.2022.
 28. Kenix L. J. (2011), Alternative and mainstream media: The converging spectrum, Bloomsbury Academic, London–Oxford.
 29. Koltai J. A., Stefkovics Á. (2018), A big data lehetséges szerepe a pártpreferencia-becslésekben magyarországi pártok és politikusok Facebook-oldalainak adatai alapján. Módszertani kísérlet [The possible role of big data in predicting party preferences based on the Facebook pages of Hungarian political parties and politicians. A methodological experiment], “Politikatudományi Szemle”, vol. XXVII, no. 2, pp. 87–120.
 30. Krekó P., Enyedi Z. (2018), Explaining Eastern Europe: Orbán’s Laboratory of Illiberalism, “Journal of Democracy”, vol. 29, no. 3, July 2018, pp. 39–51, DOI: https://doi.org/10.1353/jod.2018.0043.
 31. Magyar Hírlap (2020), Kormánypárti politikusok a népszerűségi lista élén [Pro-government politicians top the popularity list], 12.3.2020, https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200312-kormanyparti-politikusok-nepszerusegi-lista-elen, 20.1.2022.
 32. McCombs M. E., Shaw D. L. (1972), The Agenda-Setting Function of Mass Media, “Public Opinion Quarterly”, vol. 36, no. 2, Summer, pp. 176–187.
 33. Medve F. (2020), Most supported politicians in Hungary 2020, 24.7.2020, https://www.statista.com/statistics/1135642/hungary-most-supported-politicians/, 20.1.2022.
 34. Meijers M., Zaslove A. (2018), Populism and Political Parties Expert Survey 2018 (POPPA), Harvard Dataverse, https://doi.org/10.7910/DVN/8NEL7B.
 35. Merkovity N. (2018), A figyelemalapú politika a közösségi média korában/A politikai kommunikáció lehetséges értelmezése napjainkban [Attention-Based Politics in the Age of Social Media/Possible Interpretation of Political Communication Today], “NMHH Médiatudományi Intézet”.
 36. Metz R., Oross D. (2020), Strong Personalities’ Impact on Hungarian Party Politics: Viktor Orbán and Gábor Vona, in: Party Leaders in Eastern Europe, ed. S. Gherghina, Palgrave-Macmillan, pp. 145–170.
 37. Mihályffy Z. (2010), Biztosra menve/A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség kampánya [Going for sure/The campaign of Fidesz – Hungarian Civic Association], in: Árnyékban/Az európai parlamenti választási kampányok elemzése [Price/For the election of the European Parliament’s campaigns], eds. Z. Mihályffy, G. Szabó, MTA Politikatudományi Intézet, Budapest, https://politikatudomany.tk.mta.hu/uploads/files/2014/sps4_arnyekban.pdf, 20.1.2022.
 38. Mos M. (2020), Ambiguity and interpretive politics in the crisis of European values: evidence from Hungary, “East European Politics”, 36:2, pp. 267–287.
 39. Myat K. (2015), Remény, forradalom, kiábrándulás? Politikai aktivitás a közösségi média színterein [Hope, revolution, disappointment? Political activity in social media arenas], “Médiakutató”, Autumn, https://mediakutato.hu/cikk/2015_03_osz/05_remeny_forradalom_kiabrandulas, 20.1.2022.
 40. NMHH (2020), NMHH market research: fake news is most prominent on social media websites, 23.6.2020, https://english.nmhh.hu/article/213077/NMHH_market_research_fake_news_is_most_prominent_on_social_media_websites, 20.1.2022.
 41. Pigl A. (March 2020), Pressefreiheit in Ungarn unter Viktor Orbán: Ein Überblick über die Entwicklungen seit 2010, “Juridikum”, 1, pp. 54–65.
 42. Polyák G. (2019), Media in Hungary: Three Pillars of an Illiberal Democracy, in: Public Service Broadcasting and Media Systems in Troubled European Democracies, https://www.researchgate.net/publication/330378386_Media_in_Hungary_Three_Pillars_of_an_Illiberal_Democracy, 20.1.2022.
 43. Polyák G., Szávai P., Urbán Á. (2019), A politikai tájékozódás mintázatai [Policy enforcement policy], “Médiakutató”, Summer, https://www.mediakutato.hu/cikk/2019_02_nyar/04_a_politikai_tajekozodas_mintazatai/?q=A+politikai+t%C3%A1j%C3%A9koz%C3%B3d%C3%A1s#A+politikai+t%C3%A1j%C3%A9koz%C3%B3d%C3%A1s, 20.1.2022.
 44. Povedák I. (2014), One from us, one for us. Viktor Orbán in Vernacular Culture, in. Heroes and Celebrities in Central and Eastern Europe, ed. I. Povedák, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Szeged.
 45. Republikon Intézet (2020), Ellenzéki esélyek és politikusok népszerűsége/A Republikon Intézet Közvélemény-kutatása [Opportunities for Opposition and the Popularity of Politicians/Public Opinion Survey of the Republican Institute], 1.9.2020, http://republikon.hu/elemzesek,-kutatasok/20-09-01-ellenzek.aspx, 20.1.2022.
 46. Serdült V. (July 2020), Inside story: Hungary’s media silence: What’s it like working as a journalist under the new rules introduced by Hungary’s Viktor Orbán? How hard is it to report?, “Index on Censorship”, 49(2), pp. 64–66.
 47. Sükösd, M. (2022), Victorious Victimisation: Orbán the Orator-Deep Securitisation and State Populism in Hungary’s Propaganda State, in: Populist Rhetorics. Case Studies and a Minimalist Definition, eds. Ch. Kock, L. Villadsen, “Springer International Publishing”, pp. 165–187.
 48. Szakács J. (2019), Pushing Politics, Picking Pockets, Center for Media, Data and Society, Viena, https://mail.metropolitan.hu/owa/#path=/attachmentlightbox, 20.1.2022.
 49. Szemere A. (August 2020), ‘But he has nothing on at all!’ Underground videos targeting Viktor Orbán, Hungary’s celebrity politician, “Celebrity Studies, 11(3), pp. 1–16.
 50. Tar J. (2022.01.06.), PM Orbán Wins 2021 “Facebook Likes Championship”, “Hungary Today”, https://hungarytoday.hu/viktor-orban-facebook-page-posts-hungarian-politicans-social-media-hungary/.
 51. Toth T. (2020), Target the enemy: explicit and implicit populism in the rhetoric of the Hungarian right, “Journal of Contemporary European Studies”, DOI: 10.1080/14782804.2020.1757415.
 52. van Dijk J. (2006), The Network Society, Sage, London.
 53. hu, Orbán Viktor az Indexnek: Fakenews-gyárnak nem nyilatkozom! [Viktor Orbán I do not comment on the Index: Fakenews factory!], May 27, 2018, https://168.hu/itthon/orban-viktor-az-indexnek-fakenews-gyarnak-nem-nyilatkozom-150494, 20.1.2022.
 54. hvg.hu, Orbán a HírTV-nek: Fake newsnak nem nyilatkozom [Orbán I do not comment to HírTV: Fake news], March 10, 2018, https://hvg.hu/itthon/20180310_Orban_a_HirTVnek_Fake_newsnak_nem_nyilatkozom, 20.1.2022.
 55. index.hu, Hadseregnyi ember védte Orbánt attól, hogy kérdezhessük [An army of people protected Orban from being asked], May 27, 2018, https://index.hu/video/2018/05/27/orban_viktor_index/, 20.1.2022.
 56. xpatloop.com, PM Orbán Calls Index, Leading Hungarian Portal, A ‘Fake News Factory’, 8 June 2018, https://xpatloop.com/channels/2018/06/video-pm-orban-calls-index-the-leading-hungarian-portal-a-fake-news-factory.html, 20.1.2022.