Rozwój rynku elektromobilności w Polsce. Dylematy i wyzwania
PDF

Słowa kluczowe

elektromobilność
paliwa alternatywne
pojazd elektryczny
polityka i prawo w zakresie elekromobilności

Jak cytować

Hoffmann, T. (2023). Rozwój rynku elektromobilności w Polsce. Dylematy i wyzwania. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 107–129. https://doi.org/10.14746/ssp.2023.1.6

Abstrakt

Artykuł podejmuje zagadnienia związane z dylematami i wyzwaniami stojącymi przez Polską w zakresie rozwoju elektromobilności w naszym kraju. Uwaga badawcza skoncentrowana jest na rozwiązania prawne, które nie funkcjonują w społecznej rzeczywistości, a także problemy, na jakie natrafiają potencjalni właściciele pojazdów elektrycznych.

https://doi.org/10.14746/ssp.2023.1.6
PDF

Bibliografia

Brdulak J., Pawlak P. (2021), Elektromobilność czynnikiem zmian jakościowych polskiego transportu samochodowego, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1. DOI: https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.58.1.3

Dereń K., Owczarek W. (2021), Elektromobilność w Europie. Perspektywy jej wdrożenia w Polsce, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej”, nr 84, s. 20.

EAFO (European Alternative Fuels Observatory), European Commission initiative to provide alternative fuels statistics and information, https://www.eafo.eu.

Gajewski J., Paprocki W., Pieriegud J. (2019), Elektromobilność w Polsce na tle tendencji europejskich i globalnych, Warszawa.

Grzegorczyk F., Mituś A. (2021), Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Komentarz, Warszawa.

https://ampergo.pl/baza-wiedzy/infrastruktura-ladowania-samochodow-elektrycznych.

https://mobilne-miasto.org/dane-dla-miast/.

https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/programy-nfosigw-wspierajace-e-mobility.

https://www.gov.pl/web/klimat/fundusz-niskoemisyjnego-transportu.

https://www.prawo.pl/biznes/liwkidacja-funduszu-niskoemisyjnego-transportu,502393.html.

https://www.pwc.pl/pl/artykuly/2016/plan-rozwoju-elektromobilnosci-w-polsce.html.

https://www.rynekelektryczny.pl/infrastruktura-ladowania-pojazdow-elektrycznych/.

https://www.vw-group.pl/media,komunikat,32028,jak-na-swiecie-wspiera-sie-zakup-samochodow-elektrycznych?.html#.

Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury alternatywnej (2017), Ministerstwo Energii, Warszawa 27 marca.

Kuźma J., Połom M., Żukowska S. (2022), Rozwój mobilności współdzielonej w Polsce na tle tendencji europejskich, „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG”, nr 25. DOI: https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.22.003.15963

Plan działania w zakresie energii do 2050 roku (2011), Komisja Europejska, KOM.

Plan rozwoju elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości” (2016), Ministerstwo Energii, Warszawa.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegających na zakupie pojazdu zeroemisyjnego kategorii M1 przez osoby fizyczne w ramach programu priorytetowego Mój elektryk (2021), Warszawa.

Rudnicki T. (2008), Pojazdy z silnikami elektrycznymi, „Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne”, nr 80.

Schmidt T. (2020), Pojazdy hybrydowe i elektryczne w praktyce warsztatowej, Warszawa.

Sendek-Matysiak E., Szumska E. (2018), Infrastruktura ładowania jako jeden z elementów rozwoju elektromobilności w Polsce, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej”, z. 121: „Transport”.

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do 2020 roku z perspektywą do 2030 (2017), Warszawa.

Štraub D., Pistelok P. (2022), Mobilność współdzielona. Sposoby zarządzania hulajnogami elektrycznymi w miastach na prawach powiatu, Warszawa–Kraków.

Tomaszewski K. (2019), Problemy rozwoju elektromobilności w Polsce w kontekście krajowej polityki energetycznej, „Przegląd Politologiczny”, nr 2, s. 154–155. DOI: https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.2.11

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Dz. U. 2022.1083.

Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2018.1356.

Wsparcie rozwoju elektromobilności (2020), Raport Najwyższej Izby Kontroli, Warszawa.