Projekt rurociągu Odessa-Brody-Płock jako element zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski w myśli politycznej wybranych polskich partii politycznych w latach 2005-2015
PDF

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo energetyczne
myśl polityczna
partie polityczne
rurociąg Odessa–Brody–Płock

Jak cytować

Paszkowski, M. (2023). Projekt rurociągu Odessa-Brody-Płock jako element zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski w myśli politycznej wybranych polskich partii politycznych w latach 2005-2015. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 167–181. https://doi.org/10.14746/ssp.2023.1.9

Abstrakt

Budowa bardziej zróżnicowanej struktury dostaw ropy naftowej do Polski przez lata była ważnym elementem wpływającym na realizowaną politykę energetyczną. Wiele ugrupowań politycznych podnosiło zasadność dywersyfikacji źródeł oraz kierunków dostaw tego surowca, a jednym z najważniejszych w tym obszarze projektów była budowa rurociągu łączącego polski i ukraiński system naftowy. Docelowo surowiec miał być sprowadzany z regionu Morza Kaspijskiego. Celem artykułu była analiza myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego w zakresie budowy rurociągu Odessa-Brody-Płock do Polski. Rozważania zawarte w artykule pozwalają wskazać na główne argumenty formułowane przez polityków tych partii politycznych na temat problemów dostaw surowców energetycznych do Polski. Punktem wyjścia analiz była teza, że w ocenie polskich partii politycznych kooperacja z państwami Morza Kaspijskiego była kluczowym komponentem działań na rzecz dywersyfikacji źródeł oraz kierunków dostaw ropy naftowej do krajowych rafinerii. Słowa kluczowe: myśl polityczna, rurociąg Odessa-Brody-Płock, bezpieczeństwo energetyczne, partie polityczne

https://doi.org/10.14746/ssp.2023.1.9
PDF

Bibliografia

[Aku, PAP] (2007), Ropa z Kazachstanu, „Nasz Dziennik”, 22 II 2007, nr 45 (2758).

[b.a.] (2004), Kaspijska ropa dla Polski, „Zielony Sztandar”, 14 III 2004, nr 11.

[EG] (2008), Polsko-ukraińskie rozmowy o gospodarce, „Zielony Sztandar”, 30 III 2008, nr 13.

[JAC, PAP] (2008), Soszyński szefem PERN »Przyjaźń«, „Nasz Dziennik”, 22 XII 2008, nr 298 (3315).

[S] (2008), Energetyczna współpraca polsko-ukraińska, „Zielony Sztandar”, nr 34, 24 VIII 2008.

[ZS] (2008), Gra o kaspijską ropę, „Trybuna”, 24-25 V 2008, nr 120 (5541).

Bochenek M. (2007), Będzie korytarz, „Nasz Dziennik”, 14 V 2007, nr 111 (2824).

Jachymek J., Paruch W. (2001), Wstęp, [w:] Więcej niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918-1939, red. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin.

Kaczyński L. (2010), Wystąpienia, listy, wywiady: 2009-2010, Warszawa 2010.

Kowalski A. (2011), Rządowi wystarcza ropa z Rosji?, „Nasz Dziennik”, 16 III 2011, nr 62 (3993).

Kublik A. (2007), Azerskie złoża dla Orlenu, „Gazeta Wyborcza”, 9 XI 2007, nr 262 (5570).

Kuźmicz M. (2006), Czy Unia zapłaci za rurę Brody-Płock, „Gazeta Wyborcza”, 7 IX 2006, nr 209 (5216).

Łakoma A., R. Mickiewicz (2007), Koalicja na rzecz kaspijskiej ropy, „Rzeczpospolita”, 11 X 2007, nr 238 (7835).

Łakoma A. (2007), Wilno: ostatni krok do ropociągu Odessa-Brody, „Rzeczpospolita”, 10 X 2007, nr 237 (7834).

Paszkowski M. (2011), Polska wobec projektu rurociągu Odessa-Brody-Płock (1997-2007), [w:] Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie. Tom 2: Stosunki polityczne i gospodarcze, L. Czechowska, M. Bierowiec (red.), Toruń.

Paszkowski M. (2015), Specyfika badań politologicznych nad myślą polityczną w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa, „Humanities and Social Sciences”, nr 2 (22), DOI: 10.7862/rz.2015.hss.22. DOI: https://doi.org/10.7862/rz.2015.hss.22

Piechowiak-Lamparska J. (2011), Polityka zagraniczna prezydenta RP wobec Gruzji w latach 2007-2009. Gruzja a bezpieczeństwo energetyczne Polski, [w:] Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie, Tom 2: Stosunki polityczne i gospodarcze, red. L. Czechowska, M. Bierowiec, Toruń.

Pietrzak K. (2007), Kazachska ropa nie uwolni nas od Rosji, „Nasz Dziennik”, 30 III 2007, nr 76 (2789).

Prawo i Sprawiedliwość (2009), Nowoczesna, solidarna, bezpieczna Polska. Program Prawa i Sprawiedliwości, Kraków.

Prezydent.pl (2007a), Prezydencki Szczyt Energetyczny w Krakowie, 11.05.2007, https://www.prezydent.pl/archiwalne-aktualnosci/aktualnosci-rok-2007/prezydencki-szczyt-energetyczny-w-krakowie,27344,archive, 12.02.2023.

Prezydent.pl (2007b), Wizyta Prezydenta RP na Ukrainie, 6.12.2007, https://www.prezydent.pl/archiwalne-aktualnosci/aktualnosci-rok-2007/wizyta-prezydenta-rp-na-ukrainie,27656,archive, 18.01.2023.

Prezydent.pl (2008a), Prezydencki Szczyt Energetyczny w Kijowie, 22.05.2008, https://www.prezydent.pl/archiwalne-aktualnosci/aktualnosci-rok-2008/prezydencki-szczyt-energetyczny-w-kijowie,26490,archive, 14.02.2023.

Prezydent.pl (2008b), Udział Prezydenta RP w Szczycie Energetycznym w Baku, 13.01.2008, https://www.prezydent.pl/archiwalne-aktualnosci/aktualnosci-rok-2008/udzial-prezydenta-rp-w-szczycie-energetycznym-w-baku,26928,archive, 15.01.2023.

Prezydent.pl (2009), Lech Kaczyński rozmawiał z prezydentem Gruzji, 17.12.2009, https://www.prezydent.pl/kancelaria/archiwum/archiwum-lecha-kaczynskiego/aktualnosci/rok-2009/lech-kaczynski-rozmawial-z-prezydentem-gruzji,25420,archive, 21.02.2023.

Prezydent.pl (2010), Szef BBN uczestniczył w Konferencji Energetycznej w Gruzji, 14.01.2010, https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/2053,SzefBBNuczestniczylwKonferencjiEnergetycznejwGruzji.html, 11.02.2023.

Sanecka-Tyczyńska J. (2018), Racja stanu we współczesnej polskiej myśli politycznej (2001-2015), Lublin.

Sejm RP (2002), Wypowiedź Marka Kuchcińskiego w trakcie debaty nad informacja rządu na temat działań podejmowanych przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, 25.01.2002, https://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/9a905bcb5531f478c125745f0037938e/e517aa30a37a8670c12574720025e167?OpenDocument, 21.02.2023.

Sejm RP (2007), Wypowiedź Bronisława Komorowskiego z r. w trakcie debaty nad informacją ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2007 roku, 11.05.2007, https://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf/9a905bcb5531f478c125745f0037938e/07efb6580ddd0d66c1257466003fd87a?OpenDocument, 11.02.2023.

Sejm RP (2008), Odpowiedź podsekretarza stanu w ministerstwie gospodarki – z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów – na interpelację nr 6564 w sprawie zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego zapowiedzianego w exposé Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r., 29.12.2008, https://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/10783384, 15.02.2023.

Sejm RP (2011), Wypowiedź Mikołaja Budzanowskiego w trakcie posiedzenia Komisji Skarbu Państwa, 13.04.2011, https://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/8674ABB088C2D674C125788700387A9F?OpenDocument, 14.02.2023.

Szymańska M. (2012), Fundusze unijne a bezpieczeństwo energetyczne Polski, [w:] Rola energii we współczesnej gospodarce, red. G. Wojtkowska-Łodej, Warszawa.

Tunia P. (2009), Z ropą lepiej niż z gazem, „Nasz Dziennik”, 17 XII 2009, nr 295 (3616).

Warzecha Ł. (2010), Lech Kaczyński. Ostatni wywiad, Warszawa.

Wicha T. (2021), Absens Carens. Studium o polityce zagranicznej Polski w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości (2001-2011), Lublin.

WNP.pl (2006), Naimski: bezpieczeństwo energetyczne motywem przewodnim wizyty w USA, 17.09.2006, https://www.wnp.pl/wiadomosci/naimski-bezpieczenstwo-energetyczne-motywem-przewodnim-wizyty-w-usa,14505.html, 18.02.2023.

WNP.pl (2007a), Kaczyński i Juszczenko zwiedzają ropociąg Odessa-Brody, 07.12.2007, https://www.wnp.pl/nafta/kaczynski-i-juszczenko-zwiedzaja-ropociag-odessa-brody,37973.amp, 15.02.2023.

WNP.pl (2007b), Sarmatia: nowi udziałowcy w spółce, 11.07.2007, https://www.wnp.pl/nafta/sarmatia-nowi-udzialowcy-w-spolce,27925.amp, 22.02.2023.

WNP.pl (2007c), Kazachstan może przystąpić do Sarmatii, 11.10.2007, https://www.wnp.pl/partnerzy/kazachstan-moze-przystapic-do-sarmatii,33831.html, 14.02.2023.

WNP.pl (2008a), Pawlak o dostawach ropy i węgla: Polska nie jest zakładnikiem, 10.09.2008, https://www.wnp.pl/gornictwo/pawlak-o-dostawach-ropy-i-wegla-polska-nie-jest-zakladnikiem,59480.html, 11.02.2023.

WNP.pl (2008b), Pawlak: nie będzie decyzji politycznych o gazie i ropie, 21.02.2008, https://www.wnp.pl/gazownictwo/pawlak-nie-bedzie-decyzji-politycznych-o-gazie-i-ropie,43379.html, 10.02.2023.

WNP.pl (2009a), MSP: za wcześnie na decyzję w sprawie Odessa-Brody-Płock, 2.12.2009, https://www.wnp.pl/nafta/msp-za-wczesnie-na-decyzje-w-sprawie-odessa-brody-plock,95558.html, 14.02.2023.

WNP.pl (2009b), Od 2013/14 r. nawet 40 mln ton ropy rocznie ropociągiem Odessa-Brody, 6.10.2009, https://www.wnp.pl/nafta/od-2013-14-r-nawet-40-mln-ton-ropy-rocznie-ropociagiem-odessa-brody,90792.html, 9.02.2023.

WNP.pl (2009c), Prezes PERN: nie ma podstaw do rozpoczęcia projektu Odessa-Brody-Płock, 12.11.2009, https://www.wnp.pl/nafta/prezes-pern-nie-ma-podstaw-do-rozpoczecia-projektu-odessa-brody-plock,93856.html, 15.02.2023.

WNP.pl (2010a), Pawlak rozmawiał w Azerbejdżanie o współpracy w energetyce, 24.11.2010, https://www.wnp.pl/finanse/pawlak-rozmawial-w-azerbejdzanie-o-wspolpracy-w-energetyce,126066.html, 15.02.2023.

WNP.pl (2010b), Robert Soszyński, prezes PERN: Polska ma alternatywną drogę dostaw ropy, 25.12.2010, https://www.wnp.pl/nafta/robert-soszynski-prezes-pern-polska-ma-alternatywna-droge-dostaw-ropy,128609.html, 10.02.2023.

WNP.pl (2010c), Soszyński, PERN Przyjaźń: nie ma obaw o bezpieczeństwo dostaw z Rosji, 22.07.2010, https://www.wnp.pl/nafta/soszynski-pern-przyjazn-nie-ma-obaw-o-bezpieczenstwo-dostaw-z-rosji,115331.html, 19.02.2023.

WNP.pl (2011), PERN: projekt Odessa-Brody-Płock na dziś niewykonalny, 3.02.2011, https://www.wnp.pl/nafta/pern-projekt-odessa-brody-plock-na-dzis-niewykonalny,131864.html, 8.02.2023.

Wybranowski W. (2008), By żyło się lepiej... swoim, „Nasz Dziennik”, 28-29 VI 2008, nr 150 (3167).