Zarządzanie kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 w czasie jej pierwszej fali w wybranych państwach europejskich
PDF

Słowa kluczowe

pandemia
zarządzanie kryzysowe
państwa europejskie

Jak cytować

Rajca, L. (2023). Zarządzanie kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 w czasie jej pierwszej fali w wybranych państwach europejskich. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 27–44. https://doi.org/10.14746/ssp.2023.1.2

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie sposobów zarządzania kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 w czasie jej pierwszej fali w wybranych państwach europejskich i udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jaki wpływ na zastosowane podejście w zarządzaniu kryzysem (centralizacja versus decentralizacja) miał system administracji publicznej? Przeprowadzona analiza pokazuje, że strategie zarządzania kryzysem w dużej mierze zależały od cech instytucjonalnych i kultur administracyjnych danego państwa, odziedziczonych i zakorzenionych w przeszłości.

https://doi.org/10.14746/ssp.2023.1.2
PDF

Bibliografia

Boin A., McConnell A., ’t Hart P. (2021), The Politics of Navigating a Mega-Crisis, Palgrave Macmillan, Cham.

Bouckaert G., Galli D., Reiter R., Van Hecke S., Kuhlmann S. (2020), European Coronationalism? A Hot Spot Governing a Pandemic Crisis, “Public Administration Review”, vol. 80(5). DOI: https://doi.org/10.1111/puar.13242

Gibadło L. (2020), Korekta systemu w czasach kryzysu. Niemiecki federalizm wobec pandemii COVID-19, Biuletyn PISM, nr 150, 15 lipca 2020.

Gotkowska J. (2021), Szwedzkie lekcje z pandemii, Komentarze OSW, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2021-02-16/szwedzkie-lekcje-z-pandemii, 17.06.2022.

Guéhenno J.-M. (1995), The End of the Nation-State, University of Minnesota Press, Minneapolis.

Hassenteufel P. (2020), Handling the COVID-19 crisis in France: Paradoxes of a centralized state-led health system, “European Policy Analysis”, vol. 6(2). DOI: https://doi.org/10.1002/epa2.1104

Hajnal G., Jeziorska I., Kovács É. M. (2021), Understanding drivers of illiberal entrenchment at critical junctures: institutional responses to COVID-19 in Hungary and Poland, “International Review of Administrative Sciences”, vol. 87(3). DOI: https://doi.org/10.1177/0020852320981138

Horváth T. M. (2016), From Municipalisation to Centralism: Changes to Local Public Service Delivery in Hungary, w: Public and Social Services in Europe, red. H. Wollmann, I. Koprić, G. Marcou, Basingstoke. DOI: https://doi.org/10.1057/978-1-137-57499-2_13

Héjj D. (2021), Węgry: rząd znosi obostrzenia, stan nadzwyczajny obowiązuje nadal, Komentarze IEŚ, nr 423, https://ies.lublin.pl/wp-content/uploads/2021/07/ies-komentarze-423-120-2021.pdf, 1.06.2022.

Jones G. W. (1991), Local Government in Great Britain, w: Local Government and Urban Affairs in International Perspective, red. J. J. Hesse, Nomos, Baden-Baden.

Joyce P. (2021), Public governance, agility and pandemics: a case study of the UK response to COVID-19, “International Review of Administrative Sciences”, vol. 87(3). DOI: https://doi.org/10.1177/0020852320983406

Jüptner P., Klimovský D. (2021), Vertical and horizontal intergovernmental relations during the first wave of the COVID-19 crisis: experience from the extremely fragmented CEE countries, “Local Government Studies”, vol. 48(2). DOI: https://doi.org/10.1080/03003930.2021.1944858

Kjaer A. M. (2009), Governance and the Urban Bureaucracy, w: Theories of Urban Politics, second edition, red. J. Davies, D. L. Imbroscio, Sage, Los Angele. DOI: https://doi.org/10.4135/9781446279298.n10

Klimovský D., Malý I., Nemec J. (2021), Collaborative Governance Challenges of the COVID-19 Pandemics: Czech Republic and Slovakia, “Central European Public Administration Review”, vol. 19(1). DOI: https://doi.org/10.17573/cepar.2021.1.04

Kuhlmann S., Wollmann H. (2019), Introduction in Comparative Public Administration. Administrative Systems and Reforms in Europe, Edward Elgar, Cheltenham–Northampton.

Kuhlmann S., Wollmann H. (2014), Introduction to Comparative Public Administration. Administrative Systems and Reforms in Europe, Edward Elgar, Cheltenham–Northampton.

Kuhlmann S., Ramberg M. U., Reite R. (2021), Tracing divergence in crisis governance: responses to the COVID-19 pandemic in France, Germany and Sweden compared, “International Review of Administrative Sciences”, vol. 87(3). DOI: https://doi.org/10.1177/0020852320979359

Pálné Kovács I., Paraskevopoulos C. J., Horváth G. (2004), Institutional ‘legacies’ and the shaping of regional governance in Hungary, “Regional & Federal Studies”, vol. 14(3). DOI: https://doi.org/10.1080/1359756042000261388

Nemec J., Drechsler W., Hajnal G. (2020/2021), Public Policy during COVID-19: Challenges for Public Administration and Policy Research in Central and Eastern Europe, “The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy”, vol. XIII(2). DOI: https://doi.org/10.2478/nispa-2020-0011

Petridou E. (2020), Politics and administration in times of crisis: Explaining the Swedish response to the COVID-19 crisis, “European Policy Analysis”, vol. 6(2). DOI: https://doi.org/10.1002/epa2.1095

Raudla R. (2021), Estonian response to COVID-19 pandemic: learning, cooperation, and the advantages of being a small country, “Brazilian Journal of Public Administration”, vol. 55(1). DOI: https://doi.org/10.1590/0034-761220200414

Raudla R., Douglas J. W., Randma-Liiv T., Savi R. (2015), The impact of fiscal crisis on decision making processes in European governments: Dynamics of a centralization cascade, “Public Administration Review”, vol. 75(6). DOI: https://doi.org/10.1111/puar.12381

Rhodes R. A. W. (1997), Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability, Open University Press, Buckingham.

Roberts A. (2020), The Third and Fatal Shock: How Pandemic Killed the Millennial Paradigm, “Public Administration Review”, vol. 80(4). DOI: https://doi.org/10.1111/puar.13223

Siedlik Ł. (2019), Rząd w rozwiązaniach ustrojowych Polski, Czech i Słowacji, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 4. DOI: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.04.04

Suchecka J. (2014), Transformacje i reformy europejskich systemów zdrowotnych. Przypadek Estonii, „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, vol. 17(3).

Swianiewicz P. (2014), An Empirical Typology of Local Government Systems in Eastern Europe, “Local Government Studies”, vol. 40(2). DOI: https://doi.org/10.1080/03003930.2013.807807

Vidal J. P. (2020), The COVID-19 pandemic and the state: is it emerging a new configuration of public administration?, „Cadernos EBAPE. BR”, vol. 18(4). DOI: https://doi.org/10.1590/1679-395120200098x

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. 2022, poz. 261, 583.

Warner S. i in. (2021), English Devolution and the Covid-19 Pandemic: Governing Dilemmas in the Shadow of the Treasury, “The Political Quarterly”, vol. 92(2). DOI: https://doi.org/10.1111/1467-923X.12989