Evaluating Democratic Support in Poland: A Case Study of University Students

Main Article Content

Richard Samuelson

Abstrakt

Artykuł poswięcono ocenie przyczyn popierania demokracji w okresach niezadowolenia z jej praktycznego funkcjonowania. Ocenę oparto o studium przypadku polskich studentów uniwersyteckich. Rezultaty badań wskazują, że poparcie dla demokracji wynika z instrumentalnej wiary w porównywalną skuteczność systemu, raczej niż z demokratycznej zasady siły. Dalsze wyniki wskazują na znaczenie postrzeganego wpływu przemian ekonomicznych dla popierania demokracji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Samuelson, R. (2003). Evaluating Democratic Support in Poland: A Case Study of University Students. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 43-57. https://doi.org/10.14746/ssp.2003.2.03
Dział
Artykuły