Конфронтация „режима нормализации” и оппозиции в Чехословакии в конце 1980-х годов XX века

Main Article Content

Ella Zadorożniuk

Abstrakt

W artykule, na bazie rosyjskich i zagranicznych archiwalnych dokumentów poddane zostały analizie relacje między „partyjno-państwowym kierownictwem” i opozycją w Czechosłowacji w końcu lat 80-tych. Konserwatywnie nastawieni przedstawiciele władz domagali się zaostrzenia reżymu „normalizacji”, natomiast „pragmatycy” brali pod uwagę dialog z opozycją. W opozycji zwolennicy „niepolitycznej polityki” też – do czasu wydarzeñ z 17 listopada, a także jeszcze długo po nich – brali pod uwagę dialog z nurtem pragmatycznym kierownictwa państwowego, natomiast zwolennicy radykalnego skrzydła domagali się natychmiastowego przeprowadzenia wolnych wyborów  i  formowania  demokratycznych  organów  władzy. Ale właśnie ruch oddolny – począwszy od demonstracji studenckiej z 17 listopada 1989 roku i kończąc masowymi demonstracjami, gromadzącymi w Pradze w drugiej połowie listopada nawet po siedemset tysięcy uczestników nadawało w Czechosłowacji tempo przemianom historycznym, inaczej akcentując historyczne priorytety, niż to zakładały różne środowiska zarówno rządowe, jak i opozycyjne. Powodzeniem cieszyli się ci działacze, którzy, umieli skorygować swoje poprzednie stanowisko zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zadorożniuk, E. (2004). Конфронтация „режима нормализации” и оппозиции в Чехословакии в конце 1980-х годов XX века. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 23-42. https://doi.org/10.14746/ssp.2004.1.02
Dział
Artykuły