Rynek jako narzędzie wolności i jako pole walki o panowanie

Main Article Content

Anna Ząbkowicz

Abstrakt

The paper outlines the fundamental division among the theorists who professionally deal with market economy, over the issue whether market economy promotes an individual’s freedom. The discrepancy starts with the very notion of freedom, next there is no consent whether there is a relation between freedom and economic liberty, etc. Since these philosophical issues cannot be solved by the most prominent minds in this field, the author of the paper is not to be expected to offer the ultimate answer, either. However, it can be agreed that the beginning of capitalism was accompanied by progress towards freedom, towards individuals rejecting the influence of the Church, the guild and secular authority. Although the new economy, which was coordinated by market forces, marked a significant progress towards liberty, the words of a philosopher who saw its birth remain valid: „Man is born free, yet everywhere he is in chains” (Jean-Jacques Rousseau).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ząbkowicz, A. (2004). Rynek jako narzędzie wolności i jako pole walki o panowanie. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 43-56. https://doi.org/10.14746/ssp.2004.1.03
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Acocella N., The Foundations of Economic Policy. Values and Techniques, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
 2. Buchanan J. M., The Limits of Liberty. Between Anarchy and Leviathan, University of Chicago Press, Chicago 1975.
 3. Chwedoruk R., Konserwatywna krytyka liberalizmu w Polsce (po 1989 roku), materiały z konferencji „Prawo. Prasa. Internet. Etyka obywatelska. Kulturowe instrumentarium wolności”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań, 29–30 maja 2003, w druku.
 4. Commons J. R., The Legal Foundations of Capitalism, Macmillan, New York 1924.
 5. Friedman M., Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago 1962.
 6. Galbraith J. K., The New Industrial State, H. Mifflin, Boston 1967.
 7. Galbraith J. K., Społeczeństwo dobrobytu; państwo przemysłowe, PIW, Warszawa 1973.
 8. Galbraith J. K., The Anatomy of Power, Hamish Hamilton Ltd., London 1984.
 9. Góralczyk B., Węgry rozdwojone, „Gazeta Wyborcza” 4.10.2001.
 10. Hayek F., The Road to Serfdom, University of Chicago Press, Chicago 1944; wydanie polskie 2, Droga do zniewolenia, Arcana, Kraków 1997.
 11. Kostro K., Hayek kontra socjalizm. Debata socjalistyczna a rozwój teorii społeczno- ekonomicznych Friedricha Augusta von Hayeka,Wydawnictwo DiG,Warszawa 2001.
 12. Landreth H., Colander D. C., Historia myśli ekonomicznej, (przekład Adam Szeworski), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 13. Mueller D. C., Public Choice Theory, w: A Guide to Modern Economics, D. Greenway, M. Bleaney and I. Stewart (red.), Routledge, London–New York 1996.
 14. Olson M., The New Institutional Economics: The Collective Choice Approach to Economic Development, w: Institutions and Economic Development, C. Clague (red.), the John Hopkins University Press, Baltimore–London 1997.
 15. Polanyi K. P., The Great Transformation. The Political and Economic Origins of our Times, Beacon Press, Beacon Hill 1944.
 16. Rawls J., Theory of Justice, Harvard University, Cambridge M.A. 1971.
 17. Smith A., O bogactwie narodów, PWN,Warszawa 1954 (pierwsze angielskie wydanie 1776).
 18. Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, PWN, Warszawa 1971 (pierwsze amerykańskie wydanie 1899).
 19. Walicki A., Nieświęte prawo własności, „Gazeta Wyborcza” 12.02.2001.
 20. Ząbkowicz A., Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, „Ekonomista” 2003, nr 6.