Maskulinizm, radykalna polityka i pożytek z wyobraźni: pragmatyzm a feminizm w ujęciu Richarda Rorty’ego

Main Article Content

Robert Jurszo

Abstrakt

The author devotes the present paper to Rorty’s statement that pragmatism offers a significantly better support for the feminist movement than any version of metaphysical philosophy. Thus the author is preoccupied with the issue of what tangible advantages feminists might obtain (according to Rorty), if they refer to the rhetoric created by American pragmatism in their disputes with their intellectual opponents and their attempts to alter social reality. However, not all feminists will find the pragmatism promoted by Rorty useful. For example, feminists operating within the framework of the Catholic Church would certainly not be able to use it. The gap between this type of spirituality and the proposals of American philosophers is too wide. What seems particularly valuable in Rorty’s version of feminism (and what constitutes an integral part of its neopragmatism) is a strong emphasis on the role of imagination opposed to analytical reason, and the superiority of the former.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jurszo, R. (2007). Maskulinizm, radykalna polityka i pożytek z wyobraźni: pragmatyzm a feminizm w ujęciu Richarda Rorty’ego. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 143-158. https://doi.org/10.14746/ssp.2006.1.09
Dział
Artykuły

Bibliografia

  1. Chmielewski A., Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt. Relatywizm we współczesnej filozofii analitycznej, Wrocław 1997.
  2. Dziemidok B., Pragmatyzm, relatywizm, etnocentryzm i groźba absolutyzmu, w: Między pragmatyzmem a postmodernizmem. Wokół filozofii Richarda Rorty’ego, Toruń 1995.
  3. Jurszo R., I can feel your pain. Richarda Rorty’ego wizja postępu moralnego (w druku).
  4. Rorty R., Feminism and Pragmatism, tekst dostępny na stronie internetowej www.tannerlectures.utah.edu.
  5. Rorty R., Feminism, Ideology, and Deconstruction: a Pragmatist View, „Hypatia”, vol. 8, nr 2 (Spring, 1993), tekst dostępny również w internecie: gort.ucsd.edu/jhan/ER/rr.html.
  6. Rorty R., Pragmatyzm i filozofia post-nietzscheańska, przeł. M. P. Markowski, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, (red.) R. Nycz, Kraków 1998.
  7. Rorty R., Przygodność, ironia i solidarność, przeł. W. J. Popowski, Warszawa 1996.
  8. Szahaj A., Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm, Wrocław 2002.
  9. Putnam Tong R., Myśl feministyczna. Wprowadzenie, przeł. J. Mikos, B. Umińska, Warszawa 2002.