Idea uspołecznienia rynku w warunkach globalizacji

Main Article Content

Anna Ząbkowicz

Abstrakt

The paper discusses the idea of the social market, developed by Karl Polanyi, among others, and by German ordoliberalism, and implemented by Western welfare states. Facing globalized competition the welfare state seems to be defensive and the idea of the free market overpowers that of the social market. Paradoxically, the European Union as the alliance of national welfare states seems to be walking down the path of economic liberalism. An alternative direction for the EU, propagated by social liberals, is democratization, collaboration and dialogue which seem to have produced good results in Scandinavian member states.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ząbkowicz, A. (2007). Idea uspołecznienia rynku w warunkach globalizacji. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 143-154. https://doi.org/10.14746/ssp.2007.2.10
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Buras P. (2005), Niemcy: nowy początek, „Gazeta Wyborcza Świąteczna” z dn. 1–2.10.
 2. Czech A., Zagóra-Jonszta U. (2003), Niemiecki neoliberalizm jako teoretyczny fundament społecznej gospodarki rynkowej, w: Społeczna gospodarka rynkowa.
 3. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, red. E. Mączyńska, P. Pysz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Dahrendorf R. (2006), Społeczeństwo otwarte i jego przyjaciele (wywiad), „Gazeta Wyborcza” z dn. 6–7.05.
 5. Hausner J. (1995), Formowanie się systemu stosunków pracy i reprezentacji interesów w Polsce w warunkach transformacji ustrojowej, w: Negocjacje. Droga do paktu społecznego, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 6. Kowalik T. (2003), Społeczna gospodarka rynkowa – dekoracja czy program działania?, w: Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, red. E. Mączyńska, P. Pysz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Kowalik T. (2005), Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 8. Lepsze instytucje, zasady i narzędzia dla pełnego zatrudnienia i polityki społecznej w Europie (2004), w:Wokół polityki gospodarczej Unii Europejskiej, T. Kowalik, K. Łaski, R. Roemisch, J.Mencinger, Grupa Euromemorandum: M. Etxezarreta, J. Grahl, J. Huffschmid, J. Mazier, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa.
 9. Martin H.-P., Schumann H. (2000), Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, tłum M. Zybura, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 10. Negocjacje. Droga do paktu społecznego (1995), Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 11. Partycki S. (2003), Nauczanie kościoła katolickiego, w: Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, red. E. Mączyńska, P. Pysz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 12. Pełne zatrudnienie, dobrobyt i silny sektor publiczny – demokratyczne wyzwania w szerszej Unii (2004), w: Wokół polityki gospodarczej Unii Europejskiej, T. Kowalik, K. Łaski, R. Roemisch, J. Mencinger, Grupa Euromemorandum: M. Etxezarreta, J. Grahl, J. Huffschmid, J. Mazier, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa.
 13. Polanyi K. P. (1944), The Great Transformation. The Political and Economic Origins of our Times, Beacon Press, Beacon Hill.
 14. Pysz P. (2003), Seminaria na temat społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech – Vlotho 1991–2002, w: Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, red.E. Mączyńska, P. Pysz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 15. Rifkin J. (2005), Europejskie marzenie. Jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American Dream?, tłum. W. Falkowski, A. Kostarczyk, Nadir, Warszawa.
 16. Rymsza M. (1998), Urynkowienie państwa czy uspołecznienie rynku? Kwestia socjalna w Trzeciej Rzeczpospolitej na przykładzie ubezpieczeń społecznych, ISNS UW, Warszawa.
 17. Sadowski D., Backes-Gellner U., Frick B. (1995), Współdecydowanie w Niemczech, w: Negocjacje. Droga do paktu społecznego, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 18. Smolar A. (2005), Bunt starej Europy (wywiad J. Kurskiego), „Gazeta Wyborcza” z dn. 25–26.06.
 19. Szymański W. (2004), Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji, Dilfin, Warszawa.
 20. Ząbkowicz A. (2001), O recepcji Hayeka w Chile, „Ekonomista”, nr 4.
 21. Ząbkowicz A. (2004), Globalizacja konkurencji o kapitał i narodowa polityka makroekonomiczna, w: Transformacja, integracja, globalizacja. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie i Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Kraków.