Wolność wypowiedzi i prawo do krytyki a lojalność wobec członków samorządu zawodowego – rozważania na tle orzeczenia TK w sprawie art. 53 Kodeksu Etyki Lekarskiej

Main Article Content

Jędrzej Skrzypczak

Abstrakt

The subject of this paper is the analysis of regulations approved by the medical profession self-governing bodies, which introduce the principle of professional loyalty. The reason undertaking subject was provided by the April 23, 2008 decision of the Polish Constitutional Tribunal on conformity of Art. 52 of the Code of Medical Ethics with the Polish Constitution.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skrzypczak, J. (2008). Wolność wypowiedzi i prawo do krytyki a lojalność wobec członków samorządu zawodowego – rozważania na tle orzeczenia TK w sprawie art. 53 Kodeksu Etyki Lekarskiej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 111-124. https://doi.org/10.14746/ssp.2008.1.04
Dział
Artykuły