Chosen Aspects of the Implementation of International Humanitarian Law in Poland

Main Article Content

Marci Menkes

Abstrakt

Analizując udział Polski w realizacji międzynarodowych norm ochrony i prewencji w sytuacji konfliktu zbrojnego zauważyć można pewne ogólne trendy. Będąc członkiem społecznooeci międzynarodowej, Polska brała wraz z innymi państwami zachodnimi udział w procesie rozwoju międzynarodowego prawa humanitarnego od odzyskania niepodległości po pierwszej wojnie światowej. Na proces ten ogromny wpływ wywierał jednak ZSSR. Znacząca stagnacja trwała aż do konca lat siedemdziesiątych, ponieważ wszyscy członkowie bloku niechętnie podejmowali jakiekolwiek zobowiązania międzynarodowe, zwłaszcza w sferze militarnej. Jedną z licznych oznak tego stosunku niech będzie polityczna decyzja o nieumieszczeniu w polskim kodeksie karnym zbrodni wojennych jako odrębnego przestępstwa. Polityczny przełom w latach dziewięćdziesiątych oznaczał także odrodzenie międzynarodowego prawa humanitarnego w Polsce. Wprawdzie wiele już osiągnięto, jednak wiele jeszcze zostało do zrobienia, żeby wspomnić chociażby ratyfikację Traktatu Ottawskiego z 1997 r., odłożoną do 2015 r.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Menkes, M. (2008). Chosen Aspects of the Implementation of International Humanitarian Law in Poland. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 357-374. https://doi.org/10.14746/ssp.2008.2.18
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bothe M., Kurzidem T., Macalister-Smith P. (eds.), National Implementation of International Humanitarian Law, Martinus Nijhoff, Dordrecht 1990.
 2. Bouvier A., Sassoli M., How Does Law Protect in War?, ICRC, Geneve 1999.
 3. Czaplinski W.,Wyrozumska A., Prawo Miedzynarodowe Publiczne, C.H. Beck,Warszawa 2004.
 4. Derlicka K., Vingt ans de DIH en Pologne, Magazine du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
 5. Edukacja Obywatelska w Wojsku, No. 17, Ministerstwo Obrony Narodowej, 2006.
 6. Fleming M.,Wojciechowska J., Zbrodnie Wojenne. Przestępstwa przeciwko pokojowi, państwu i obronności, C.H. Beck, Warszawa 1999.
 7. Frankowska M., Prawo Traktatów, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
 8. Gardocki L., Polskie Prawo Konstytucyjne, Liber, Warszawa 2002.
 9. G1ska M., Obronność w aktach prawnych Rzeczypospolitej Polskiej, Akademia Obrony Narodowej, 2000.
 10. Haug H., Humanity for All, Henry Dunant Institute, Geneva 1993.
 11. ICRC, National implementation of international humanitarian law. Biannual update on national legislation and case law. January–June 2004.
 12. Kalshoven F. (ed.), Implementation of International Humanitarian Law, Nijhoff, Dordrecht 1990.
 13. Masternak-Kubiak M., Umowa Międzynarodowa w Prawie Konstytucyjnym, PWN, Warszawa 1997.
 14. Other sources:
 15. UN Charter, http://www.un.org/aboutun/charter/.
 16. Polish Constitution (English version), http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm.
 17. States Parties to the main humanitarian treaties, http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/iwpList2/Humanitarian_law:Treaties_and_customary_law?OpenDocument.
 18. Institute of Science Military Information – dissemination and implementation of IHL in Polish Armed Forces, http://www.coniw.wp.mil.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=366.