Stability and Change in the Heart of Europe: German Media Perspectives of the 2008 U.S. Presidential Election

Main Article Content

Michael Nitz
Alex George

Abstrakt

Artykuł analizuje treść publikacji prasowych na temat amerykańskich wyborów prezydenckich w 2008 r. jakie ukazały się w niemieckiej prasie. Artykuł posługuje się „pakietowym” (package) podejściem do kontekstu, obejmującego elementy składające się na kontekst bądź struktury kulturowe. Przedstawiono wyniki i płynące z nich wnioski dotyczące roli teorii framingu (kontekstu) w skali międzynarodowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nitz, M., & George, A. (2009). Stability and Change in the Heart of Europe: German Media Perspectives of the 2008 U.S. Presidential Election. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 113-130. https://doi.org/10.14746/ssp.2009.4.08
Dział
Artykuły