Proces konstytucyjny na Ukrainie w latach 1990–2006

Main Article Content

Tomasz Czubara

Abstrakt

This paper attempts to describe the constitution process in Ukraine from 1990 to 2006, given the dispute between the President and the Highest Council (Parliament). The transformations of post-soviet republics that followed the collapse of the USSR created a need for new political, social and economic agreements to be drawn up to befit the new times. The reforming process of these realms of Ukrainian society’s activity was reflected in the evolution of Ukrainian constitutional principles. The Ukrainian Constitution determines the political and administrative system of the state. The amendments proposed have favored either the President or the Highest Council, depending on the political situation in the country. Despite numerous attempts, the most important reforms of the system have still not been implemented in Ukraine, which is hardly conducive to the state’s stability. The emergence of the foundation for the political system of the independent Ukrainian state is a good illustration of how individual interests of different political forces exert a negative impact on the shaping of a civic society and local self-government, based on transparent principles.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czubara, T. (2010). Proces konstytucyjny na Ukrainie w latach 1990–2006. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 113-142. https://doi.org/10.14746/ssp.2010.3.06
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Albin B. J., Baluk W. (red.), Europa Wschodnia – dekada transformacji – Ukraina, Wrocław 2002.
 2. Dębski S. (red.), „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych”, nr 93 (338), 22 grudnia 2005.
 3. Encyklopedia Ukrainoznawstwa, pod red.W. Kubijowicza, t. 1, Kijiw 1993, t. 7, Lwiw 1998, t. 8, Lwiw 2000.
 4. Jakowenko N., Historia Ukrainy do końca XVIII wieku, Lublin 2000.
 5. Konstutycijna reforma w Ukrajini: perebig, stan i percpektiwi: Analit. dop. Centru O. Razumkowa, „Nacjonalna bezpieka i oborona” 2007, nr 1.
 6. Kudriaczenko A. I. (red.), Politiczna sistema i gromadianskie suspilstwo: Ewropejski i Ukrajinski realii (System polityczny i społeczeństwo obywatelskie: Europejskie i Ukraińskie realia), Kijiw 2007.
 7. Łytwyn W., Polityczna arena Ukrainy. Dijowi osoby ta wykonawci, Kijiw 1994.
 8. Łytwyn W. M., Ukraina na meżi tisjaczolit, t. 14 (lata 1991–2000), Kijiw 2000.
 9. Madera A. J., Między Rosją a Europą. Ukraina na rozdrożu, Rzeszów 2000.
 10. „Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne” 2006, nr 1, Kraków 2006.
 11. Pasko I., Hromadjanske suspilstwo i nacionalna ideja, Ukrajina na tli jewropejskich procesiw. Komparatywni zapisi, Donieck 1999.
 12. Ukraina: rik z nowoju Konstitucieju: Analit. dop. Centru O. Razumkowa, Kijiw 1997.
 13. Wibori. Do i pislja (chronologija, peredwiborni programi, wislowljuwannja L. D. Kuczmy), Kijiw 2000.
 14. Zamnius W., Kowrirzenko D., Kotliar D. i in., Orientiri Wiborcja 2002, Kijiw 2002.
 15. Wykaz cytowanych aktów prawnych:
 16. Widomosti Wierchownoji Radi (WWR): numery: 45 z1989, 31 z 1990, 26 z 1991, 33 z 1991, 46 z 1991, 20 z 1992, 46 z 1994, 18 z 1995, 30 z 1996.
 17. „Hołos Ukrainy” z 25.09.1997
 18. Zakon URSR pro zminy ta dopownennja Konstytucji URSR z 27.10.1989 r.
 19. Deklaracija pro dierżawnyj suwernitet Ukrajiny –Wierchowa Rada URSR: Deklaracija z 16.07.1990, nr 55-XII.
 20. Zakon pro zminu i dopownennia do Konstytucji (Osnownoho Zakonu) Ukrajinskoji RSR z 21.05.1991 r.
 21. Zakon pro zminu i dopownennia do Konstytucji (Osnownoho Zakonu) Ukrajinskoji RSR z 5.07.1991 r.
 22. Zakon pro prawonastupnictwo Ukrajiny: z 12.09.1991, nr 1543-XII.
 23. Zakon pro zminu i dopownennia do Konstytuciji (Osnownoho Zakonu) Ukrajinskoji RSR z 14.02.1992 r.
 24. Pro sklad komisiji z opracjuwannja nowoji Konstutyciji Ukrajiny: Postanowi Werchownoji Radi Ukrajiny z 10.11.1994, nr 231/94-Â.
 25. Konstitucijnij dogowir wid 08.06.1995, Nr 1k/95-Â?//.
 26. Pro probiedennja wceukrajinskoho referendum z pitannja prijnjattjajanowoji Konstituciji Ukrajini: Ukaz Prezidenta z 26.06.1996, Nr 467/96 (Ukazwtratiw czinnict na podstawi Ukazu Prezidenta Nr 489/96 wid 1.07.96).
 27. Konstitucija Ukrajiny: Zakon z 28.06.1996, Nr 254 k/96-Â?//.
 28. Zakon pro wybory narodnych deputatiw Ukrainy z 24.09.1997 r., Pro progoloszennja wsenarodnoho referendum za narodnoju iniciatywoju: Ukaz Prezydenta Ukrajiny Nr 65 z 15 stycznia 2000 r.
 29. Zakon pro wnesennja zmin do Konstytuciji Ukrajiny za rezultatami wseukrajinskoho referendum za narodnoju iniciatiwiju: Projekt Zakonu nr 5300 z 25.04.2000 r.
 30. Pro pidgotowku projektu Koncepciji reformuwannja politicznoji systemy Ukrajiny: Rozporjadżennja Prezydenta Ukrajiny Nr 73 z 27 wrzeoenia 2001 r.
 31. Pro wnutriszczie i zownisznie stanowysze Ukrajiny w 2002 roci: Poslannja Prezydenta Ukrajiny do Werchownoji Rady Ukrajiny. Zwernennja wid 15.04.2003, nr 10.
 32. Postanowi Werchownoji Rady Ukrajiny Nr 381-IV z 26.12.2006 r.
 33. Czasopisma:
 34. „Kamuflaż” 2006, nr 5.
 35. „Kyewskye wedomosti”, 2.07.1997.
 36. Zasoby internetowe:
 37. http://zakon1.rada.gov.ua.
 38. www.unian.net.
 39. www.for-ua.com.
 40. http://www.pravda.com.ua.
 41. http://kronika.sejm.gov.pl/kronika.97/text/konst/ko1-162.htm.
 42. www.vesna.org.ua/txt/paskoi/grn/11.html.