Nr 1-2 (2009)

Artykuły

Beata Przybylska-Maszner
7-36
Operacje w obszarze Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony – uwarunkowania i perspektywy rozwoju
PDF
Cezary Józef Olbromski
37-48
Teoretyczne i praktyczne ograniczenia implementacji zasad demokratycznych modelu deliberatywnego w Europie Środkowej na przełomie XX i XXI w. – uwagi in statu nascendi
PDF
Jędrzej Skrzypczak
49-70
Założenia przebudowy systemu publicznej radiofonii i telewizji w projekcie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych zespołu ekspertów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 30 listopada 2008 r.
PDF
Jacek Sobczak
71-90
Orientacja seksualna jako prawo człowieka
PDF
Cezary Trosiak
91-110
Uwarunkowania i perspektywy dyskusji na temat narodu Śląskiego
PDF
Wojciech Stankiewicz
111-136
Geneza postawy antykapitalistycznej
PDF
Maria Gołda-Sobczak, Witold Sobczak
137-156
Wolność sumienia i wyznania w świetle najnowszych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
PDF
Piotr Forecki
157-184
Stolzman w Belwederze? Instrumentalizacja antysemityzmu w kampaniach prezydenckich w Polsce po roku 1989
PDF
Beata Pajak, Mariusz Pawlukiewicz
185-202
Postawy mieszkańców małych miejscowości wobec Unii Europejskiej na przykładzie Trzcianki
PDF
Beata Piskorska
203-232
Wymiar wschodni Unii Europejskiej – komplementarny czy konkurencyjny dla pozostałych kierunków polityki zagranicznej Unii? (analogie i rozbieżności)
PDF
Nartsiss Schukuralieva
233-244
Rola partii i ugrupowań politycznych w wydarzeniach „tulipanowej rewolucji” w Kirgistanie
PDF
Krzysztof Strzelczyk
245-272
Dobro wspólne jako naczelna zasada Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
PDF
Andrzej Lebiotkowski
273-292
Wpływ mediów na kształtowanie postaw politycznych młodzieży (wyniki badań)
PDF
Ksenia Kakareko
293-310
Federacja Rosyjska po wyborach do Dumy Państwowej 2007 r.
PDF
Małgorzata Stępień
311-338
Kontrowersyjna twórczość: opracowanie, kontynuacja, rekonstrukcja
PDF
Agnieszka Kamińska
339-356
Koncepcja ustroju państwa w dokumentach Vaticanum Secundum
PDF
Paulina Wiśniewska
357-376
Język polityka, polityka w języku/Polityka na językach. Rozważania na temat werbalnych form kontaktu z wyborcami polskich działaczy politycznych (analiza internetowych wydań środków społecznego przekazu u schyłku pierwszego dziesięciolecia XXI w.)
PDF