КУЛЬТУРА В НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
PDF (Українська)

Jak cytować

Антонів, О. (2013). КУЛЬТУРА В НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 11–16. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.02

Abstrakt

W artykule przeanalizowano sposoby prezentacji kultury Ukrainy w podręcznikach języka ukraińskiego adresowanych do studentów polskich. Zamieszczone w podręcznikach teksty przeznaczone do czytania zostały zbadane pod względem ich przydatności w procesie kształtowania kompetencji socjokulturowej oraz socjolingwistycznej.
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.02
PDF (Українська)

Bibliografia

О. Белей, Розмовляєте українською? Підручник української мови, Wrocław 2006.

В. Василенко, Українська мова. Поглиблений практичний курс, тт. 1–2, Poznań 2001.

I. Denysiuk, D. Jarczak, E. Kucharska, Język ukraiński w ćwiczeniach. Skrypt dla studentów polskojęzycznych, Szczecin 1993.

Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa, Poznań 2005.

P. Garncarek, Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa 2006.

P. E. Gębal, Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców, Kraków 2003.

I. Huk, M. Kawecka, Вивчаємо українську мову. Podręcznik do nauki języka ukraińskiego, Lublin 2003.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання, Київ 2003, с. 120−121.

Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego: Materialy z konferencji Naukowej, Warszawa 2010.

Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny, programy nauczania, pomoce dydaktyczne, pod red. W. Miodunki, Kraków 2004.

Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowey rzeczywistości europejskej, Warszawa 2005.

J. Spiwak, Podręcznik języka ukraińskiego: Самовчитель української мови для всіх, Warszawa 1996.

Н. Станкевич, Морфологія сучасної української мови, збірник вправ, Wrocław 1997;

H. Święcicki, Rzecz o języku ukraińskim: gramatyka z przykladami, Lwów 1923; E. Wasiak Сучасна українська літературна мова, вправи з фонетики і морфології, Warszawa 1989.