Tom 1 (2013)

Językoznawstwo

Marta Abuzarova
5-9
МЕТРИЧНІ КНИГИ — ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ОНОМАСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ ПАРАФІЙ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ)
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.01
PDF (Українська)
Олександра Антонів
11-16
КУЛЬТУРА В НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.02
PDF (Українська)
Oksana Baraniwska
17-21
РОЛЬ ПЕРЕКЛАДУ В НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.03
PDF (Українська)
Світлана Богдан
23-37
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ СВЯТО В ЕПІСТОЛЯРНІЙ ПОВЕДІНЦІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.04
PDF (Українська)
Оксана Халіман
39-45
КАТЕГОРІЯ ВІДМІНКА В АСПЕКТІ АКСІОЛОГІЧНОЇ ПРАГМАЛІНГВІСТИКИ
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.05
PDF (Українська)
Maria Czetyrba
47-53
ОБРАЗ ЖІНКИ В ОЦІННИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.06
PDF (Українська)
Przemysław Jóźwikiewicz
55-65
POCHODZENIE, BUDOWA I FUNKCJONOWANIE UKRAIŃSKICH NAZW PODZESPOŁÓW KOMPUTEROWYCH
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.07
PDF
Богдана Юськів
67-73
ПАРЕМІЙНА КАРТИНА СВІТУ: ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.08
PDF (Українська)
Ірина Капанайко
75-80
ФЕНОМЕН МОВИ В РОЗУМІННІ І. ФРАНКА (НА МАТЕРІАЛІ ПОЛЬСЬКОМОВНОЇ СТАТТІ В ЧАСОПИСІ „ZIARNO”)
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.09
PDF (Українська)
Тетяна Космеда
81-90
РИТОРИКА УКРАЇНЦІВ: ПОРУШЕННЯ НОРМИ ЯК МОВНА ГРА
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.10
PDF (Українська)
Юлія Лебеденко, Яна Василенко
91-95
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ДІМ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.11
PDF (Українська)
Ірина Левчук
97-105
КОМУНІКАТИВНІ ОЗНАКИ РЕЦЕНЗІЙНОГО ДИСКУРСУ
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.12
PDF (Українська)
Тетяна Лозан
107-115
ФОРМУВАННЯ УСНОГО УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ РОСІЙСЬКОМОВНИХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.13
PDF (Українська)
Любов Мацько
117-123
ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ – 20
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.14
PDF (Українська)
Оксана Мацько
125-130
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ – 20
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.15
PDF (Українська)
Łukasz Małecki
131-138
KOGNITYWNY MODEL KONCEPTU STRACH W JĘZYKU UKRAIŃSKIM
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.16
PDF
Оксана Молчко
139-143
СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ПОРІВНЯННЯ: ЙОГО МОВНІ І МОВЛЕННЄВІ ФУНКЦІЇ В ЛІНГВОКРЕАТИВНІЙ КОМУНІКАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.17
PDF (Українська)
Галина Намачинська
145-149
УКРАЇНІЗМИ-ІСТОРИЗМИ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.18
PDF (Українська)
Тетяна Осіпова
151-155
НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ В ПАРЕМІЯХ: ПРАГМАТИКА МОВЧАННЯ
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.19
PDF (Українська)
Галина Палиця
157-163
ПЕДАГОГІЧНА ПАРЕМІЯ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.20
PDF (Українська)
Наталя Плотнікова
165-170
АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.21
PDF (Українська)
Оксана Попченко
171-177
МОВНА СИТУАЦІЯ В ПРИДНІСТРОВ’Ї (НА ПРИКЛАДІ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ)
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.22
PDF (Українська)
Дар'я Рязанцева
179-184
ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕНОРМАТИВНИХ ФОРМ ПРИКМЕТНИКІВ ІЗ ПРЕФІКСОМ НАЙ-: ВІДОБРАЖЕННЯ АКСІОЛОГІЧНИХ СМИСЛІВ
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.23
PDF (Українська)
Ярослава Сазонова
185-193
ОДОРАТИВНЕ ПІДҐРУНТЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЕМОЦІЙ ТРИВОГИ І СТРАХУ У ФІКЦІОНАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ ЖАХІВ
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.24
PDF (Українська)
Віра Сліпецька
195-200
ВИЯВ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ І АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ: МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР ПРОКЛЯТТЯ
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.25
PDF (Українська)
Ніна Станкевич
201-208
ТВОРЧЕ ПИСЬМО В НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ CТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.26
PDF (Українська)
Ірина Сирко
209-218
МОВНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО ПОРТРЕТА ЛЮДИНИ (НА МАТЕРІАЛІ ЩОДЕННИКА М. ГАЛАБУРДИ-ЧИГРИН)
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.27
PDF (Українська)
Оксана Таран
219-223
МІФОЛОГІЧНИЙ СУБСТРАТ ЖАРГОННОЇ ЛЕКСИКИ (на матеріалі української, російської і польської мов)
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.28
PDF (Українська)
Поліна Ткач
225-229
РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ВПЛИВУ В КОНСТРУКЦІЯХ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ПРЕФЕРЕНЦІЙНОСТІ
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.29
PDF (Українська)
Оксана Туркевич
231-235
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТЕРМІНОСИСТЕМИ ПРОТЯГОМ 90–Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.30
PDF (Українська)
Анатолій Загнітко, Ольга Павлович
237-243
СУЧАСНА СИНТАКСИЧНА СЕМАНТИКА: ФУНКЦІЙНО-СТРУКТУРНІ ВИЯВИ
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.31
PDF (Українська)

Literaturoznawstwo

Anna Horniatko-Szumiłowicz
245-252
„DRWAL NA PUSTYNI”. O KONDYCJI WSPÓŁCZESNEGO UKRAIŃSKIEGO PISARZA: JEGO WIZERUNKU ORAZ ROLI W PROCESIE LITERACKIM
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.32
PDF
Halina Korbicz
253-264
КРІЗЬ ПРИЗМУ ІМАГОЛОГІЇ: УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОМУ ДИСКУРСІ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.33
PDF (Українська)
Julia Kupidura
265-270
UKRAIŃSKA PRASA KOBIECA W GALICJI WSCHODNIEJ W LATACH 1884–1939
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.34
PDF
Ryszard Kupidura
271-277
ROSJANIE W TWÓRCZOŚCI MYCHAJŁA KOCIUBYNSKIEGO — PRÓBA IMAGOLOGICZNEGO OPISU
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.35
PDF
Марта Мельник
279-285
ВІЗІЯ ТВОРЧОСТІ РОМАНА КУПЧИНСЬКОГО В ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІЙ ДУМЦІ
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.36
PDF (Українська)
Ярослав Нахлік
287-293
АКВАТИЧНА ТОПІКА ВНУТРІШНЬОГО ПЕЙЗАЖУ ДУШІ В ПОЕЗІЇ ПОЛЬСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО РАННЬОГО МОДЕРНІЗМУ
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.37
PDF (Українська)
Albert Nowacki
295-301
OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY UKRAIŃSKIEJ. PRÓBA PODSUMOWANIA
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.38
PDF
Василь Саган
303-306
ПОЛЬСЬКЕ ПОЕТИЧНО-ПІСЕННЕ СЛОВО В ХАРКОВІ (…ІМПРЕСІЯ-СПОМИН З НЕДАВНІХ ЛІТ)
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.39
PDF (Українська)
Helena Sojka-Masztalerz
307-313
RYSUNEK SATYRYCZNY JAKO NARZĘDZIE PROPAGANDOWEGO ODDZIAŁYWANIA W POLSKOJĘZYCZNEJ PRASIE „GADZINOWEJ” (NA MATERIALE „GAZETY LWOWSKIEJ” 1941–1944)
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.40
PDF
Sylwia Wójtowicz
315-323
POLSKI PORTRET METROPOLITY ANDRZEJA SZEPTYCKIEGO. Z MATERIAŁÓW ARCHIWUM HISTORYCZNEGO WE LWOWIE
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.41
PDF