ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ СВЯТО В ЕПІСТОЛЯРНІЙ ПОВЕДІНЦІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
PDF (Українська)

Jak cytować

Богдан, С. (2013). ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ СВЯТО В ЕПІСТОЛЯРНІЙ ПОВЕДІНЦІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 23–37. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.04

Abstrakt

W artykule rozpatrzono werbalizację konceptu święto w systemie zachowania epistolarnego Łesi Ukrainki, jego dyferencjalne cechy komunikatywnо-pragmatyczne; podstawowa uwaga została skupiona na dominantach strukturalno-semantycznych święta: powinszowaniach i prezentach.
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.04
PDF (Українська)

Bibliografia

Словник української мови, в 11 тт., Київ 1978, т. 9.

Леся Українка, Зібр. творів, у 12 тт., Київ 1975–1979, т. 10.

Словарь української мови, в 4 тт., упоряд. з додатк. власн. матер. Б. Грінченко, Київ 1996.

Словник української мови, в 11 тт., Київ 1976, т. 7.

Етимологічний словник української мови, в 7 тт., Київ 2004, т. 4.

Фразеологічний словник української мови, у 2 кн., Київ 1993, кн. 1.