ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕНОРМАТИВНИХ ФОРМ ПРИКМЕТНИКІВ ІЗ ПРЕФІКСОМ НАЙ-: ВІДОБРАЖЕННЯ АКСІОЛОГІЧНИХ СМИСЛІВ

Main Article Content

Дар'я Рязанцева

Abstrakt

W artykule zaprezentowany został opis teoretyczny funkcjonowania nienormatywnych form przymiotników w języku ukraińskim z prefi ksem naj- w różnych rodzajach dyskursu. Analizie poddany został aspekt pragmatyczny powyższych form.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Рязанцева, Д. (2013). ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕНОРМАТИВНИХ ФОРМ ПРИКМЕТНИКІВ ІЗ ПРЕФІКСОМ НАЙ-: ВІДОБРАЖЕННЯ АКСІОЛОГІЧНИХ СМИСЛІВ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 179-184. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.23
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Т. Космеда, Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки, Львів 2000.
 2. В. В. Виноградов, Исследования по русской грамматике, Москва 1975.
 3. К. Ленець, Помилка чи закономірність, [в:] Електронний ресурс: http://kulturamovy.org.ua/KM/pdfs/
 4. Magazine60-12.pdf
 5. О. Богачук, Поезії, [в:] Електронний ресурс: http://poetry.uazone.net/bogachuk/
 6. В. Максимчук, Естетика авторського новотвору як результат порушення мовних норм, [в:] „Наукові записки”, Острог 2012, вип. 22, с. 63–72.
 7. Л. А. Семененко, Аксіологічно значущі відхилення у функціонуванні форм компаратива / суперлатива в українському поетичному мовленні, [в:] „Культура народов Причерноморья”, Сімферополь 2008, вип. 142, с. 250–253.
 8. М. Вінграновський, На добраніч, [в:] Електронний ресурс: http://ukrclassic.com.ua/katalog/v/vingranovskij-mikola/105-mikola-vingranovskij-na-dobranich
 9. М. Вінграновський, В глибині дощів. Повісті, оповідання, Київ 1985.
 10. Ю. О. Карпенко, Ступені порівняння різних частин мови та їхні функції, [в:] „Мовознавство”, Київ 2010, № 2/3, с. 41–48.
 11. М. Вінграновський, В глибині дощів. Повісті, оповідання, Київ 1985.
 12. В. Базилевський, Моя душа ходила боса..., [в:] Електронний ресурс: http://virchi.narod.ru/poeziya/
 13. bazilevskiy.htm.
 14. О. Морозенко, На добраніч, [в:] Електронний ресурс: http://www.library.kherson.ua/young/kolosok/
 15. TKI.htm.
 16. Г. Осадко, Портрет-пейзаж-портрет, [в:] Електронний ресурс: http://maysterni.com/user.php?id=2439&t=4&type=1&p=1.
 17. І. Драч, Найкорчакувакуватіший (образок), [в:] „Літературна Україна”, Київ 2009, вип. 32, с. 2-15.
 18. Словник української мови, в 11 тт., Київ 1980, т. 11.
 19. Т. А. Космеда, Пам’ять мовної особистості і феномен прецедентності: потенції дискурсивного слова перший у лінгво- і соціокультурній свідомості (на матеріалі аналізу поетичного мовлення), [в:] Незгасимий словосвіт, Харків 2011, с. 539–547.