RYSUNEK SATYRYCZNY JAKO NARZĘDZIE PROPAGANDOWEGO ODDZIAŁYWANIA W POLSKOJĘZYCZNEJ PRASIE „GADZINOWEJ” (NA MATERIALE „GAZETY LWOWSKIEJ” 1941–1944)
PDF

Jak cytować

Sojka-Masztalerz, H. (2013). RYSUNEK SATYRYCZNY JAKO NARZĘDZIE PROPAGANDOWEGO ODDZIAŁYWANIA W POLSKOJĘZYCZNEJ PRASIE „GADZINOWEJ” (NA MATERIALE „GAZETY LWOWSKIEJ” 1941–1944). Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 307–313. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.40

Abstrakt

У статті йдеться про те, що велику роль у німецькій пропаганді на території Галичини (а згодом Генерального губернаторства) відіграла преса. Основне завдення легальної окупаційної преси - нав'язати свої переконання, узгоджені з нацистсткою політикою. Цьому слугувало зокрема створення нешативного стереотипу Сталіна, Чернеля та Рузвельта, а також звеонення до негативних стереотипів, укорінених у свідомості поляків, особливо стереотипу єврея (жида) й більшовика.
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.40
PDF

Bibliografia

S. Frenkiel, Stereotypy narodowe w karykaturze, [w:] Narody i stereotypy, pod red. T. Walas, Kraków 1995, s. 219-230.

T. Szatota, Polak w karykaturze niemieckiej (1914–1944). Przyczynek do badań stereotypów narodowych, [w:] Niemcy i Polacy, wzajemne postrzeganie i stereotypy, Warszawa 1996, s. 102–113.

G. Hryciuk, „Gazeta Lwowska” 1941–1944, Wrocław 1992.

S. Wójcik, „Gazeta Lwowska” (1941–1944). Metody i kierunki oddziaływania propagandowego na przykładzie wybranych zagadnień, Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, t. XXV, 1986, z. 2, s. 27-35.

J. Jarowiecki, Czasopisma satyryczne, społeczno-kulturalne i literackie, [w:] Prasa polska w latach 1939–1945, pod red. J. Łojka, Warszawa 1980, s. 124-132.

Л. Cнiцapчyк, Укpaїнcькa caтиичнo-гyмopиcтичнa пpeca Гaличини 20–30 pp. XX cт., Львiв 2001.

I. Kamińska-Szmaj, Judzi, zohydza, ze czci odziera. Język propagandy politycznej w prasie 1919–1923, Wrocław 1994.

W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 2003.

Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939-5 II 1946, zebrali G. Mazur, J. Skwara, J. Węgierski, Katowice 2007.