ПОЛЬСЬКЕ ПОЕТИЧНО-ПІСЕННЕ СЛОВО В ХАРКОВІ (…ІМПРЕСІЯ-СПОМИН З НЕДАВНІХ ЛІТ)
PDF (Українська)

Jak cytować

Саган, В. (2013). ПОЛЬСЬКЕ ПОЕТИЧНО-ПІСЕННЕ СЛОВО В ХАРКОВІ (…ІМПРЕСІЯ-СПОМИН З НЕДАВНІХ ЛІТ). Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 303–306. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.39

Abstrakt

W artykule przedstawiona została panorama rozprzestrzeniania się polskiego słowa poetyckiego w Charkowie — jednym z największych miast ukraińskich. Zasadniczy akcent położony został na popularyzację polskiej poezji śpiewanej w latach 80-tych XX stulecia przez znanych polskich śpiewaków operowych. Polskie słowo poetyckie i śpiewane służyło jako duchowna więź miedzy sąsiednimi narodami słowiańskimi, sprzyjało kształtowaniu wewnętrznego protestu przeciwko totalitarnemu poniżaniu jednostki ludzkiej.
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.39
PDF (Українська)