ПОЛЬСЬКЕ ПОЕТИЧНО-ПІСЕННЕ СЛОВО В ХАРКОВІ (…ІМПРЕСІЯ-СПОМИН З НЕДАВНІХ ЛІТ)

Main Article Content

Василь Саган

Abstrakt

W artykule przedstawiona została panorama rozprzestrzeniania się polskiego słowa poetyckiego w Charkowie — jednym z największych miast ukraińskich. Zasadniczy akcent położony został na popularyzację polskiej poezji śpiewanej w latach 80-tych XX stulecia przez znanych polskich śpiewaków operowych. Polskie słowo poetyckie i śpiewane służyło jako duchowna więź miedzy sąsiednimi narodami słowiańskimi, sprzyjało kształtowaniu wewnętrznego protestu przeciwko totalitarnemu poniżaniu jednostki ludzkiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Саган, В. (2013). ПОЛЬСЬКЕ ПОЕТИЧНО-ПІСЕННЕ СЛОВО В ХАРКОВІ (…ІМПРЕСІЯ-СПОМИН З НЕДАВНІХ ЛІТ). Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 303-306. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.39
Dział
Literaturoznawstwo