ФОРМУВАННЯ УСНОГО УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ РОСІЙСЬКОМОВНИХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
PDF (Українська)

Jak cytować

Лозан, Т. (2013). ФОРМУВАННЯ УСНОГО УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ РОСІЙСЬКОМОВНИХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 107–115. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.13

Abstrakt

W artykule przeanalizowane zostały wybrane aspekty metodyki kształtowania ukraińskiej mowy ustnej rosyjskojęzycznych uczniów klas pierwszych, w szczególności formowanie umiejętności częściowo- i ogólnojęzykowych oraz komunikatywnych. Podjęta została próba określenia głównych rodzajów i kierunków pracy w zakresie rozwoju mowy ustnej.
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.13
PDF (Українська)

Bibliografia

Закон „Про мови в Придністровській Молдавській Республіці”, Тирасполь 1993.

Т. А. Лозан , Збірник нормативного і програмного супроводу з навчального предмета „Українська мова. Читання. Початкові класи”, Тирасполь 2009.

В. Г. Горeцкий, О возможных вариантах обучения детей грамоте, [в:] „Начальная школа”, 2000, № 7, с. 35–46.

О. Н. Хорошковська , Г. І. О хот а , Українська мова (підручник) 1 клас, Київ 2007.

М. С. Вашyленко , М. Ф. Скрипченко , Буквар (підручник), Київ 2005.