МОВНА СИТУАЦІЯ В ПРИДНІСТРОВ’Ї (НА ПРИКЛАДІ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ)

Main Article Content

Оксана Попченко

Abstrakt

W artykule zaprezentowane zostały główne postulaty teorii sytuacji językowej zawarte w pracach rodzimych i zagranicznych językoznawców. Przeprowadzona została analiza stopnia funkcjonowania i rozwoju języka ukraińskiego w Naddniestrzu, określone zostały charakterystyczne cechy współczesnej sytuacji językowej w regionie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Попченко, О. (2013). МОВНА СИТУАЦІЯ В ПРИДНІСТРОВ’Ї (НА ПРИКЛАДІ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ). Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 171-177. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.22
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

  1. Українська мова. Енциклопедія, редкол. В. М. Русанівський, О. О. Тараненко та ін., Київ 2000.
  2. А. Д. Швейцер, Л. Б. Никольский, Введение в социолингвистику, Москва 1978.
  3. Е. А. Кондрашкина , Индонезия: языковая ситуация и языковая политика, Москва 1986.
  4. Итоги переписи населения Приднестровской Молдавской Республики 2004 года, в 5 тт., Тирасполь 2005.
  5. Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской Республики-2011: Статистический сборник (за 2006–2010 гг.), государственная служба статистики министерства экономики ПМР, Тирасполь 2011.
  6. Итоги переписи населения Приднестровской Молдавской Республики 2004 года, в 5 тт., Тирасполь 2005.
  7. А. Нікітченко , Лінгводидактичні умови навчання української мови в загальноосвітніх закладах Республіки Молдови, Київ 2004.
  8. Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской Республики-2011: Статистический сборник (за 2006–2010 гг.), государственная служба статистики министерства экономики ПМР, Тирасполь, 2011.