POCHODZENIE, BUDOWA I FUNKCJONOWANIE UKRAIŃSKICH NAZW PODZESPOŁÓW KOMPUTEROWYCH
PDF

Jak cytować

Jóźwikiewicz, P. (2013). POCHODZENIE, BUDOWA I FUNKCJONOWANIE UKRAIŃSKICH NAZW PODZESPOŁÓW KOMPUTEROWYCH. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 55–65. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.07

Abstrakt

У статті розглянуто питання походження, функціонування та будови українських назв найпопулярніших комп’ютерних термінів. Особливу увагу приділено ґенезі української комп‘ютерної лексики, запозиченням та особливостям їх функціонування в сучасному мовленні українців.
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.07
PDF

Bibliografia

Англійсько-український глосарій виробів Microsoft®: громадська редакція, за ред. Б. Рицара, Львів 2006; Я. М. Глинський, Практикум з інформатики, Львів 2003.

І. Кульчицький, М. Плеша, Технологічні аспекти вживання української мови в середовищі ОС Windows II, [в:] Проблеми української термінології, 2008.

В. М. Локазюк, Ю. Г. Савченко, Надійність, контроль, діагностика і модернізація ПК, Київ 2004.

О. О. Меженний, Windows XP, Москва-Санкт-Петербург-Київ 2004.

Б. Рицар, Р. Мис ак, Р. Микульчик, Про англійсько-український глосарій виробів Microsoft, [в:] Проблеми української термінології, 2006, c. 28–37.

Б. Рицар, Р. Мисак, Мова та термінологія зукраїнізованих програмних продуктів фірми Майкрософт, [в:] “Вісник Національного університету «Львівська політехніка»”, 2003, № 490, c. 17–24.

О. Стишов, Особливості розвитку лексичного складу української мови кінця ХХ ст., [в:] “Мовознавство”, Київ 1999, № 1, с. 7–21.

Ж. Я. Цаповська, Робота з Microsoft PowerPoint 2000/2003/2007, Львів 2009.

Г. Шаповалова, Джерела сучасної неологічної лексики іншомовного походження та доцільність її використання, [в:] “Вісник Львівського університету”, сер. Журналістика, Львів 2003, № 23, с. 120–124.