МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТЕРМІНОСИСТЕМИ ПРОТЯГОМ 90–Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
PDF (Українська)

Jak cytować

Туркевич, О. (2013). МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТЕРМІНОСИСТЕМИ ПРОТЯГОМ 90–Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 231–235. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.30

Abstrakt

W artykule przytoczone zostały główne aspekty rozwoju metodyki nauczania języka ukraińskiego jako obcego w ciągu lat 90. XX wieku. Wyjaśniono ich wpływ na kształtowanie się terminologii.
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.30
PDF (Українська)

Bibliografia

О. Туркевич, Методика мови чи лінгводидактика?, [в:] „Українська термінологія і сучасність”, Київ 2009, вип. 8-19.

О. Сербенська, Українська мова як об’єкт вивчення для іноземців (соціо-психолінгвістичний аспект), [в:] „Українська мова як іноземна: проблеми методики викладання”, збірник матеріал. Міжнар. наук. конф., Ялта вересень 1993, упоряд. І. Осташ, М. Гримич, Львів 1994,с. 14–20.

Л. М. Паламар, Практичний курс української мови, поглиблений етап вивчення, навч. посібник, Київ 1995.

Л. Г. Новицька, Т. М. Поліщук, Вивчаємо українську, Львів 1995.

І. В. Вихованець, Є. А. Карпіловська, П. Ф. Клименко, Вивчаємо українську мову. Розширений курс, за ред. В. М. Русанівського, Київ 1996.

В. М. Вінницька, Н. П. Плющ, Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців, Київ 1997.

І. Є. Намакшт анська, Добридень! Посібник з української мови в малюнках і мовленнєвих моделях, Донецьк 1998.

М. Гримич, Н. Непийвода, В. Різун, Українська мова щодня, Початковий рівень, навч. посібник, Київ 1998.

Г. Онкович, Теоретичні основи використання засобів масової інформації у нав чанні української мови студентів-нефілологів, автореф. дис. докт. пед. наук, Київ 1995.

Х. Ш. Бахтіярова, С. С. Лукашевич, І. З. Майданюк, М. П. С егень, С. В. Пєтухов, Українська мова. Практичний курс для іноземців, посібник для слухачів підготовчих відділень і факультетів, Тернопіль 1999.

А. А. Бронська, Теоретичні основи базової методичної підготовки викладачів української та російської мов як іноземних, Київ 2002.

А. Бронська, Методична компетенція викладача як об’єкт тестування, [в:] „Дивослово”, 2000, № 3; А. А. Бронська, Теоретичні основи базової методичної підготовки викладачів української та російської мов як іноземних, Київ 2002.

А.А. Бронська, Формування базової комунікативної компетенції викладача української або російської мов як іноземних, [в:] Система і структура східнослов’янських мов, Київ 1999.

А. Бронська, Формування методичної компетенції викладача української мови як іноземної (викладання граматики), [в:] „Іноземні мови”, Київ 1997, № 4-13.

Програма практичного курсу української мови. Для іноземних студентів та стажистів. Усне мовлення, упоряд. Н. К. Присяжнюк, А. В. Максименко, Київ 1997.

Програми викладання курсу сучасної української літературної мови в умовах діаспори та як іноземної, розроб. О. Лещак та ін., [в:] „Лабораторія славістичних студій”, серія україністики, Тернопіль 1996, вип. 4.