ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ – 20

Main Article Content

Любов Мацько

Abstrakt

W artykule w aspekcie socjolingwistycznym, lingwistyczno-kulturologicznym oraz oświatowo-dydaktycznym omówiony i zaprezentowany został „Słownik języka ukraińskiego w 20-tu tomach” jako współczesne innowacyjne źródło leksykograficzne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Мацько, Л. (2013). ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ – 20. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 117-123. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.14
Dział
Językoznawstwo

Referencje

 1. В. Г. Кремень, Філософія національної ідеї: Людина. Освіта. Соціум, Київ 2010, с. 8–9.
 2. В. П. Андрущенко, Освітня політика, [в:] Організоване суспільство, Київ 2006, с. 466.
 3. Л. І. Мацько, Проблемні питання мовної освіти у старшій і вищій школі, [в:] Международный Крымский конгресс „Инновации в образовании”, под ред. А. Н. Рудякова, Симферополь 2010, с. 6-13.
 4. Г. Мацюк, До витоків соціолінгвістики: Соціолінгвістичний напрям у мовознавстві, Львів 2008, с. 8.
 5. В. П. Андрущенко, Освітня політика, [в:] Організоване суспільство, Київ 2006.
 6. Головні засади укладання Словника української мови в 20 томах, [в:] Словник української мови, Передмова. Вступ, Київ 2010, т. 1.
 7. Т. А. Коць, Сакральний стиль, [в:] Українська лінгвостилістика ХХ — початку ХХІ ст.: система понять і бібліографічні джерела, за ред. С. Я. Єрмоленко, Київ 2007, с. 311-318.
 8. Вічне Євангеліє, український і російський паралельні переклади із грецької, Київ 2009.
 9. Словник української мови, у 20 тт., Київ 2010, т. 1.
 10. Головні засади укладання Словника української мови в 20 томах, [в:] Словник української мови, Передмова. Вступ, Київ 2010, т. 1.
 11. Біблія, або книга Святого Письма Старого і Нового Заповіту, із мови давньоєврейської і грецької на українську наново перекладена, Київ 2009.
 12. Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології. MEGALING-2006, за ред. В. А. Широкова, Київ 2007.