UKRAIŃSKA PRASA KOBIECA W GALICJI WSCHODNIEJ W LATACH 1884–1939
PDF

Jak cytować

Kupidura, J. (2013). UKRAIŃSKA PRASA KOBIECA W GALICJI WSCHODNIEJ W LATACH 1884–1939. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 265–270. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.34

Abstrakt

У статті проаналізовано розвиток жіночої преси в Східній Галичині в 1884–1939 роках. Досліджено жіночі видання, що друкувалися в згаданий час, а також репрезентовано постаті найвидатніших жінок-редакторів.
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.34
PDF

Bibliografia

М. Богачевська-Хом’як, Білим по білому. Жінки в громадському житті України 1884–1939. Edmonton 1988.

С. Кость, Жіноча преса, [w:] Źródło elektroniczne: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vlnu/Jur/2007_30/Visnyk%2030_P2_02_Kost.pdf

Н. Олійник, Жіноча преса в Україні: минуле та сучасність, [w:] Źródło elektroniczne: http://www.ji.lviv.ua/n27texts/oliynyk.htm

О. Степанів, На передодні великих подій. Власні переживання і думки 1912–1914, Львів 1930.