УКРАЇНІЗМИ-ІСТОРИЗМИ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ
PDF (Українська)

Jak cytować

Намачинська, Г. (2013). УКРАЇНІЗМИ-ІСТОРИЗМИ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 145–149. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.18

Abstrakt

We współczesnym literackim języku rosyjskim można wyodrębnić grupę zapożyczeń, które weszły do tego języka z języka ukraińskiego jako języka pośrednika. Wyrazy te określane są mianem kulturowych konceptów lingwokultury ukraińskiej, reprezentujących obecnie historyzmy we współczesnym literackim języku rosyjskim.
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.18
PDF (Українська)

Bibliografia

Т. Космеда, Аксіологічні аспекти прагмолінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки, Львів 2000.

В. В. Виноградов, История слов, Москва 1994.

М. И. Сухомлинова, История Российской Академии: И. Н. Болтин, [в:] Сборник отделения русского языка и словесности Императорской академии наук, Санкт-Петербург 1881, т. 22, с. 293-311.

М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, в 4 тт., Москва 1986, т. 2.

Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина, Краткий словарь когнитивных терминов, Москва 1996.

В. И. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, в 4 тт., Москва 1981, т. 1.

Словарь современного русского литературного языка, в 17 тт., Москва–Ленинград 1950–1965, т.16.

Словник сучасної української мови, в 11 тт., Київ 1970–1980, т. 10.

Словник сучасної української мови, в 11 тт., Київ 1970–1980, т. 5.