УКРАЇНІЗМИ-ІСТОРИЗМИ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

Main Article Content

Галина Намачинська

Abstrakt

We współczesnym literackim języku rosyjskim można wyodrębnić grupę zapożyczeń, które weszły do tego języka z języka ukraińskiego jako języka pośrednika. Wyrazy te określane są mianem kulturowych konceptów lingwokultury ukraińskiej, reprezentujących obecnie historyzmy we współczesnym literackim języku rosyjskim.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Намачинська, Г. (2013). УКРАЇНІЗМИ-ІСТОРИЗМИ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 145-149. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.18
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

  1. Т. Космеда, Аксіологічні аспекти прагмолінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки, Львів 2000.
  2. В. В. Виноградов, История слов, Москва 1994.
  3. М. И. Сухомлинова, История Российской Академии: И. Н. Болтин, [в:] Сборник отделения русского языка и словесности Императорской академии наук, Санкт-Петербург 1881, т. 22, с. 293-311.
  4. М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, в 4 тт., Москва 1986, т. 2.
  5. Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина, Краткий словарь когнитивных терминов, Москва 1996.
  6. В. И. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, в 4 тт., Москва 1981, т. 1.
  7. Словарь современного русского литературного языка, в 17 тт., Москва–Ленинград 1950–1965, т.16.
  8. Словник сучасної української мови, в 11 тт., Київ 1970–1980, т. 10.
  9. Словник сучасної української мови, в 11 тт., Київ 1970–1980, т. 5.