KOGNITYWNY MODEL KONCEPTU STRACH W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

Main Article Content

Łukasz Małecki

Abstrakt

Cтаття присвячена дослідженню концепту СТРАХ в українській мовній картині світу. На підставі мовного матеріалу й з урахуванням принципів когнітивної лігнвістики та “когнітивної дефініції” були виділені семантичні складові концепту та його загальна структура.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Małecki, Łukasz. (2013). KOGNITYWNY MODEL KONCEPTU STRACH W JĘZYKU UKRAIŃSKIM. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 131-138. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.16
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

  1. E. Tabakowska, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Kraków 1999.
  2. A. Krawczyk, Język źródłem wiedzy o człowieku, [w:] “Etnolingwistyka”, 1989, Nr 2, s. 29-36.
  3. A. Wierzbicka, Uniwersalne pojęcia ludzkie i ich konfiguracje w różnych kulturach, [w:] „Etnolingwistyka”, 1991, Nr4, s.30-38.
  4. J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006.
  5. A. Wierzbicka, Znaczenie nazw kolorów i uniwersalia widzenia, [w:] J. Bartmiński, Język — Umysł — Kultura. Wybór prac, Warszawa 1999, s. 16-28.
  6. D. Piekarczyk, Kwiaty we współczesnym językowym obrazie świata, Lublin 2004.
  7. К. О. Погосова, Концепты эмоций в английской и русской языковых картинах мира, автореф. дисс. канд. филол. наук, Владикавказ 2007.