ТВОРЧЕ ПИСЬМО В НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ CТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ

Main Article Content

Ніна Станкевич

Abstrakt

W artykule rozpatrzono miejsce i rolę twórczego pisania w rozwoju języka pisanego studentów-cudzoziemców. Opracowano metodykę planowania i organizacji pisania tekstów, ćwiczenia, sposoby poprawiania i system oceniania prac.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Станкевич, Н. (2013). ТВОРЧЕ ПИСЬМО В НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ CТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 201-208. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.26
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

  1. О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко, Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою, Вінниця 2008.
  2. Л. Богиня, Про навчання студентів-іноземців запису інформації зі слуху на початковому етапі, [в:] Теорія і практика викладання української мови як іноземної, Львів 2011, вип. 6, с. 4-12.
  3. О. Б. Тарнопольський, Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти, Київ 2006, с. 192–199.
  4. H. Comorowska, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2005.
  5. Лінгводидактична організація навчального процесу з іноземних мов у вузі, за ред. К. Я. Кусько, Львів 1996.
  6. E. Lipińska, Z polskim na ty, Kraków 2003.
  7. A. Seretny, E. Lipińska, Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków 2004.
  8. В. Г. Костомаров, О. Д. Мит рофанова, Методическое руководство для преподавателей русского языка иностранцам, Москва 1978.