ВІЗІЯ ТВОРЧОСТІ РОМАНА КУПЧИНСЬКОГО В ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІЙ ДУМЦІ

Main Article Content

Марта Мельник

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę analizy twórczości Romana Kupczyńskiego, żołnierza Ukraińskiej Dywizji Strzelców Siczowych, kompozytora, barda, poety, pro zaika, dramaturga, publicysty i felietonisty w oparciu o prace przedwojennych i współczesnych literaturoznawców. Podjęta została również próba systematycznego ujęcia twórczości pisarza, różnorodnej palety jego talentów, dojrzewającej na frontach I wojny światowej, w okresie międzywojennym we Lwowie oraz na emigracji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Мельник, М. (2013). ВІЗІЯ ТВОРЧОСТІ РОМАНА КУПЧИНСЬКОГО В ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІЙ ДУМЦІ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 279-285. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.36
Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

 1. О. Назарук, Слідами Українських Січових Стрільців, Львів 1916.
 2. Є. Ю. Пеленський, Українські поети 20-х років. Антологія сучасної української поезії, Львів 1936.
 3. Т. Салига, Від „Молодої Музи” до символізму та інших напрямків, [в:] „Українське літературознавство”, вип. 57, Львів 1993, с. 36-43.
 4. І. Кедрин, Поема, її тло і автор, [в:] Купчинський Р., Скоропад: Поема, післям. І. Кедрина, Нью-Йорк 1965, с. 8-17.
 5. Р. Купчинський, Невиспівані пісні, [в:] його ж, Вибрана лірика і проза, Нью-Йорк 1983, с. 9-21.
 6. М. Семчишин, Тисяча років української культури, Київ 1993.
 7. Р. Купчинський Координати: Антологія сучасної української поезії на Заході, упоряд. Б. Бойчук, Б. Рубчак, вст. ст. І. Фізера, Київ 1969.
 8. У. Бондарук, Бард стрілецької музи (У перші роковини смерти Романа Купчинського), [в:] Між двома світами, Донецьк 1996, с. 65-73.
 9. Р. Федорів, Чотири поета із коша січових стрільців, [в:] „Жовтень”, 1989, № 5, с. 17-25.
 10. Т. Салига, Чи дійсність це була… [Р. Купчинський], [в:] його ж, Імператив: (Літературознавчі статті, критика, публіцистика), Львів 1997, 324-337.
 11. М. Присяжний, Заради найвищого блага, [в:] Тарас Салига, Львів 2003, с. 19-28.
 12. Т. Салига, Бард української пісні… і не тільки бард… [Творча сильветка Р. Купчинського], [в:] „Муза і меч”: національний рух у фольклорних та літературних джерелах, Львів 2005, с. 10-17.
 13. Т. Салига, Від „Молодої Музи” до символізму та інших напрямків, Зазнач. джерело, c. 39–48.
 14. М. Ільницький, Стрілецька поезія, [в:] Історія української літератури ХХ ст., у 2 кн., за ред. В. Г. Дончика, Київ 1993, кн.1: 1910–1930-ті рр., c. 279-293.
 15. М. Ільницький, „Між двома війнами…”, Західноукраїнська та еміграційна поезія 20–30-х років ХХ століття, [в:] „Дзвін”, 1999, № 4, с. 116–127.