POLSKI PORTRET METROPOLITY ANDRZEJA SZEPTYCKIEGO. Z MATERIAŁÓW ARCHIWUM HISTORYCZNEGO WE LWOWIE
PDF

Jak cytować

Wójtowicz, S. (2013). POLSKI PORTRET METROPOLITY ANDRZEJA SZEPTYCKIEGO. Z MATERIAŁÓW ARCHIWUM HISTORYCZNEGO WE LWOWIE. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 315–323. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.41

Abstrakt

Стаття репрезентує ставлення польської преси 20–30 рр. ХХ століття до релігійно-політичної діяльності митрополита Андрея Шептицького. Портрет владики, що вимальовується на шпальтах польських газет, — це багатомірний і неоднозначний образ, який характеризується крайніми емоціями, як і епоха, в якій митрополиту довелося жити і працювати.
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.41
PDF

Bibliografia

B. Zakrzewski, Fredro i Fredrusie, Wrocław 1974.

K. Czarkowski-Golejewski, O metropolicie Szeptyckim, [w:] „Wiadomości”, Londyn 30.01.1966, s. 2-15.

Kto zacz?, [w:] „Ilustrowany Kurier Codzienny”, Kraków 29.09. 1920, [w:] ЦДІА України, м. Львів, фонд 358, опис 1, справа 32.

Misja metropolity Szeptyckiego, [w:] „Rzeczpospolita”, 3.11.1920, [w:] Niebezpieczni rybacy, „Amerykańskie Echo”, 4.09.1921, [w:] ЦДІА України, м. Львів, фонд 358, опис 1, справа 32.

Aresztowanie X. Szeptyckiego?, „Czas”, 25.08.1923, [w:] ЦДІА України, м. Львів, фонд 358, опис 1, справа 32.

Kiedy Metropolita Szeptycki wróci do Lwowa?, [w:] „Słowo Polskie”, 23.08.1923, [w:] ЦДІА України, м. Львів, фонд 358, опис 1, справа 32.

Przed zlikwidowaniem incydentu z metropolitą Szeptyckim, [w:] „Słowo Polskie”, 13.09.1923, [w:] ЦДІА України, м.Львів, фонд 358, опис 1, справа 32.

Po powrocie Metropolity, [w:] „Słowie Polskim”, 8.10.1923, [w:] ЦДІА України, м. Львів, фонд 358, опис 1, справа 32.

Jubileuszowe uroczystości ku czci J. Eks. Metr. Szeptyckiego, [w:] „Polak Greko-Katolik”, 15.06. 1939, nr 11, s. 7.