POLSKI PORTRET METROPOLITY ANDRZEJA SZEPTYCKIEGO. Z MATERIAŁÓW ARCHIWUM HISTORYCZNEGO WE LWOWIE

Main Article Content

Sylwia Wójtowicz

Abstrakt

Стаття репрезентує ставлення польської преси 20–30 рр. ХХ століття до релігійно-політичної діяльності митрополита Андрея Шептицького. Портрет владики, що вимальовується на шпальтах польських газет, — це багатомірний і неоднозначний образ, який характеризується крайніми емоціями, як і епоха, в якій митрополиту довелося жити і працювати.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wójtowicz, S. (2013). POLSKI PORTRET METROPOLITY ANDRZEJA SZEPTYCKIEGO. Z MATERIAŁÓW ARCHIWUM HISTORYCZNEGO WE LWOWIE. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 315-323. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.41
Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

  1. B. Zakrzewski, Fredro i Fredrusie, Wrocław 1974.
  2. K. Czarkowski-Golejewski, O metropolicie Szeptyckim, [w:] „Wiadomości”, Londyn 30.01.1966, s. 2-15.
  3. Kto zacz?, [w:] „Ilustrowany Kurier Codzienny”, Kraków 29.09. 1920, [w:] ЦДІА України, м. Львів, фонд 358, опис 1, справа 32.
  4. Misja metropolity Szeptyckiego, [w:] „Rzeczpospolita”, 3.11.1920, [w:] Niebezpieczni rybacy, „Amerykańskie Echo”, 4.09.1921, [w:] ЦДІА України, м. Львів, фонд 358, опис 1, справа 32.
  5. Aresztowanie X. Szeptyckiego?, „Czas”, 25.08.1923, [w:] ЦДІА України, м. Львів, фонд 358, опис 1, справа 32.
  6. Kiedy Metropolita Szeptycki wróci do Lwowa?, [w:] „Słowo Polskie”, 23.08.1923, [w:] ЦДІА України, м. Львів, фонд 358, опис 1, справа 32.
  7. Przed zlikwidowaniem incydentu z metropolitą Szeptyckim, [w:] „Słowo Polskie”, 13.09.1923, [w:] ЦДІА України, м.Львів, фонд 358, опис 1, справа 32.
  8. Po powrocie Metropolity, [w:] „Słowie Polskim”, 8.10.1923, [w:] ЦДІА України, м. Львів, фонд 358, опис 1, справа 32.
  9. Jubileuszowe uroczystości ku czci J. Eks. Metr. Szeptyckiego, [w:] „Polak Greko-Katolik”, 15.06. 1939, nr 11, s. 7.