РОЛЬ ПЕРЕКЛАДУ В НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
PDF (Українська)

Jak cytować

Baraniwska, O. (2013). РОЛЬ ПЕРЕКЛАДУ В НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 17–21. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.03

Abstrakt

Artykuł został poświęcony roli przekładu w nauce języka ukraińskiego jako obcego. Przedstawiono rezultaty ankiet przeprowadzonych wśród studentów f. ukraińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu (pytania: 1) w jaki sposób przekład pomaga w nauce języka oraz 2) tłumaczenie jakich tekstów jest najbardziej skuteczne dla nauki języka obcego).
https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.03
PDF (Українська)

Bibliografia

F. Grucza, Nauczanie języków obcych a tłumaczenie, [w:] F. Grucza (red.): Polska myśl glottodydaktyczna, Warszawa 1979, s. 314–326.

Р. Jóźwikiewicz, Przekład a proces nauczania języka ukraińskiego, Теорія і практика викладання української мови як іноземної, Львів 2007, вип. 2, s. 213.

A. Kozłowski, Metodyka nauczania języków obcych w szkolnictwie średnim i wyższym, Piotrków Trybunalski 1996, s. 102.

P. Płusa, Rozwijanie kompetencji przekładu i kształcenie tłumaczy, Katowice 2007.

A. Przejbisz, Rola tłumaczenia w nauczaniu języków obcych, [w:] F. Grucza (red.): Polska myśl glottodydaktyczna. Warszawa 1979, s. 357–376.