ROSJANIE W TWÓRCZOŚCI MYCHAJŁA KOCIUBYNSKIEGO — PRÓBA IMAGOLOGICZNEGO OPISU

Main Article Content

Ryszard Kupidura

Abstrakt

В статті проведено імагологічний аналіз творчості Михайла Коцюбинського. Російські етнообрази, що наявні в оповіданнях видатного українського імпресіоніста, розглянуто в контексті суспільно-політичної ситуації, що мала місце на українських землях на межі XIX – XX ст.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kupidura, R. (2013). ROSJANIE W TWÓRCZOŚCI MYCHAJŁA KOCIUBYNSKIEGO — PRÓBA IMAGOLOGICZNEGO OPISU. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 271-277. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.35
Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

 1. H. Dyserinck, Imagology and the Problem of Ethnic Identity, Źródło elektroniczne: http://www.intercultural-studies.org/ICS1/Dyserinck.shtml
 2. С. Павличко, Пристрасть і їжа: особиста драма Михайла Коцюбинського, [в:] її ж, Теорія літератури, Київ 2002, с. 506-519.
 3. В. Будний, Розгадка чарів Цірцеї: національні образи та стереотипи в освітленнілітературної етно, [в:] Źródło elektroniczne: http://www.slovoichas.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=
 4. &Itemid=34
 5. C. Geambasu, Imagologia i jej rola w nauczaniu literatury i kultury polskiej, [w:] Mazur J. (red.). Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych, Lublin 2000, s. 225-231.
 6. Por. Ryszard Kupidura, „Mowa balfourowska” i dyskurs antykolonialny w ukraińskiej literaturze przełomu XIX/XX w., [w:] „Porównania”, nr 5, 2008, s. 157–165.
 7. М. Коцюбинський, Твори, в 7 тт., Київ 1974, т. 2.
 8. E. M. Thompson, Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, przekł. Anna Sierszulska, Kraków 2000, s. 171-178.
 9. Е. Саїд, Культура й імперіялізм, Київ 2007.
 10. П. Колесник, Коцюбинський — художник слова, Київ 1964.
 11. W. Choriew, Stereotypy etniczne a badanie polsko-rosyjskich związków literackich, przeł. M. Dobrogoszcz, [w:] „Przegląd Humanistyczny”, nr 4, 1998, s. 49-57.
 12. Д. Наливайко, Літературна імагологія: предмет і стратегії, [в:] його ж, Теорія літератури й компаративістика, Київ 2006, с. 97-113.
 13. М. Богданова, Жанрові особливості українського історико-біографічного оповідання XX ст. про митців, [в:] Електронний ресурс: http://www.bdpu.org/scientifi c_published/akt_probl_sl_filol-11/108.doc
 14. О. Вознюк, Імагологічна перспектива України у творчості Є. Стемповського, [в:] Електронний ресурс: http://www.bdpu.org/scientific_published/ukr_lit_2008/Voznyuk/view