ОДОРАТИВНЕ ПІДҐРУНТЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЕМОЦІЙ ТРИВОГИ І СТРАХУ У ФІКЦІОНАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ ЖАХІВ

Main Article Content

Ярослава Сазонова

Abstrakt

W artykule zaprezentowana została próba wyodrębnienia modelu zapachu w odniesieniu do powstawania emocji trwogi i strachu poprzez środki referencji personalnej w anglojęzycznym dyskursie funkcjonalnym. Wyniki badania mogą zostać wykorzystane podczas opracowywania rodzajów i typów kształtowania emocji strachu oaz innych emocji w tekstach poszczególnych rodzajów dyskursu funkcjonalnego, a także w celu porównania dyskursu horrorów w różnych wspólnotach lingwokulturowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Сазонова, Я. (2013). ОДОРАТИВНЕ ПІДҐРУНТЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЕМОЦІЙ ТРИВОГИ І СТРАХУ У ФІКЦІОНАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ ЖАХІВ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 185-193. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.24
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

  1. С. В. Зайкіна, Страх, [в:] Антология концептов, под. ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина, Волгоград 2005, с. 247–268.
  2. Я. Ю. Сазонова, Фікціональний дискурс у когнітивному і комунікативно-прагматичному вимірах, [в:] „Нова філологія”, Запоріжжя 2012, № 49, с. 180–184.
  3. Н. Гудмен, Факт, фантазія, предсказание. Способы созданя миров, Москва 2001, с. 315.
  4. Е. П. Чайка, Создание миров: предъявление путей референции, [в:] „Известия Уральского государственного университета”, 2009, № 4 (70), с. 57–67.
  5. Я. Ю. Сазонова, Маркери персональності як засоби референції при текстотворенні фікціонального дискурсу жахів, [в:] „Лінгвістичні дослідження”, Харків 2012, вип. 34, с. 202–208.
  6. Ю. В. Щербатих, Е. И. Ивлєва, Психофизиологические и клинические аспекты страха, тривоги и фобий, Воронеж 1998.
  7. К. Изард, Психология эмоций, [в:] Электронный ресурс: http:// www.myword.ru
  8. Ю. В. Щербатих, Психология страха, Москва 2005.
  9. М. Е. Литвак, Психологический вампиризм. Анатомия конфликта, Москва 2006.