КРІЗЬ ПРИЗМУ ІМАГОЛОГІЇ: УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОМУ ДИСКУРСІ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Main Article Content

Halina Korbicz

Abstrakt

W artykule na materiale literacko-krytycznych wypowiedzi autorów ukraińskich końca XIX — początku XX wieku, m. in. Iwana Franki, Mykoły Jewszana, Dmyt ra Doncowa oraz innych, próbie analizy poddana została recepcja Polski rozpatrywanej jako podstawa stosunków polsko-ukraińskich. Rozpatrywana jest reakcja na w/w jako na złożoną konstrukcję dyskursywną, w której odnotowany został ruch poszczególnych elementów składowych, spowodowany kształtowaniem się nacji ukraińskiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Korbicz, H. (2013). КРІЗЬ ПРИЗМУ ІМАГОЛОГІЇ: УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОМУ ДИСКУРСІ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 1, 253-264. https://doi.org/10.14746/sup.2013.1.33
Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

 1. Е.Сміт, Національна ідентичність, Київ 1994.
 2. Д. Наливайко, Літературна імагологія: предмет і стратегії, [в:] його ж, Теорія літератури й компаративістика, Київ 2006, с. 94-102.
 3. С. Величко, Сказання про війну козацьку з поляками..., [в:] Давня українська література, Хрестоматія, упоряд. М. М. Сулима, Київ 1995, с. 472–485.
 4. Б. Гудь, Польсько-український етносоціальний антагонізм на Київщині, Волині і Поділлі ХІХ – початку ХХ століть у дзеркалі української історіографії, Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze, рod red. Stefana Kozaka, Warszawa 2006, t. 21–22, s. 40-52.
 5. І. Франко, Інтернаціоналізм і націоналізм у сучасних літературах, [в:] його ж, Зібр. творів, у 50 тт., Київ 1984, т. 31, с. 43-51.
 6. В. Будний, Розгадка царів Цірцеї: національні образи та стереотипи в освітленні літературної етноімагології, [в:] „Слово і час”, 2007, № 3, с. 54-64.
 7. Д. Донцов, З українського життя, [в:] „Дзвін”, 1913, кн. IV, с. 293-311.
 8. О. Ковалевський, Старі й молоді, [в:] „Українська хата”, 1914, № 1, с. 59-67.
 9. М.Пачовський, Літературна мова на Україна, [в:] „Україна”, 1907, т. 2, с. 62-69.
 10. Ю. Лотман, До побудови теорії взаємодії культур: семіотичний аспект, [в:] Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методики, антологія, за ред. Д. Наливайка, Київ 2009, с. 205-212.
 11. П. Рудяков, Міфокомплекс Росії в сучасній українській соціокультурній свідомості, [в:] Електронний ресурс: http://www.dc-summit.info/temy/nacionalnaja-identichnost/720-720.html
 12. І. Франко, Stanisław Zdziarski. Ze studyów nad „szkołą ukraińską”, [в:] його ж, Зібр. творів, у 50 тт., Київ 1982, т. 33, с. 104-115.
 13. Б. Бакула, Креси без узаємних викреслювань, [в:] „Критика”, 2010, число 1–2, с. 17-25.
 14. D. Beauvois, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu Kijowszczyźnie 1713–1914, рrzełożył K. Rutkowski. Lublin 2005.
 15. М. Павлишин, Постколоніальна критика і теорія, [в:] Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст., за ред. М. Зубрицької, Львів 1996, с. 533-542.
 16. І. Франко, Юзеф Богдан Залеський, [в:] його ж, Зібр. творів, у 50 тт., Київ 1983, т. 27, с. 31-37.
 17. М. Євшан, Богдан Залеський і Україна, [в:] його ж, Критика. Літературознавство. Естетика, упоряд. Н. Шумило, Київ 1998, с. 327-337.
 18. M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literackie, Kraków 2007.
 19. Е. Саїд, Культура й імперіялізм, Київ 2007.
 20. В. Орехов, „Ответная” литературная рецепция как объект имагологии, [в:] „Літературна компаративістика”, Київ 2005, вип. І, с. 99-112.