ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗНОГО СКЛАДНИКА КОНЦЕПТУ “СМЕРТЬ” В УКРАЇНСЬКІЙ КОГНІТИВНО-МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Main Article Content

Лілія Федорюк

Abstrakt

Artykuł poświęcono analizie obrazowych komponentów konceptu “śmierć”, uściślono i zweryfi kowano rozpowszechnione twierdzenia teoretyczne nt. narodowego językowego oraz kognitywnego obrazu świata, przeanalizowano nowy materiał empiryczny. Leksykalno-semantyczne pole konceptu “śmierć” opisano na materiale ukraińskiej literatury pięknej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Федорюк, Л. (2018). ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗНОГО СКЛАДНИКА КОНЦЕПТУ “СМЕРТЬ” В УКРАЇНСЬКІЙ КОГНІТИВНО-МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 6, 13-20. https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.01
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Ю. І. Андрухович, Дванадцять обручів, [в:] Електронний ресурс: http://ukrlit.org/andrukhovych_yurii_ihorovych/dvanadtsiat_obruchiv.
 2. Ю. І. Андрухович, Московіада, [в:] Електронний ресурс: http://ukrlit.org/andrukhovych_yurii_ihorovych/moskoviada.
 3. Ю. І. Андрухович, Переверзія, [в:] Електронний ресурс: http://www.ukrcenter.com/Література/Юрій-Андрухович/25277/Перверзія.
 4. Ю. І. Андрухович, Рекреації, [в:] Електронний ресурс: http://ukrlit.org/andrukhovych_yurii_ihorovych/rekreatsii.
 5. Ю. Д. Апресян, Эмоциональная система. Образ человека по данным языка: попытка системного описания, [в:] „Вопросы языкознания” 1995, № 1, с. 37–65.
 6. Ю. П. Винничук, Весняні ігри в осінніх садах, Харків 2007.
 7. Ю. П. Винничук, Танґо смерті, Харків 2012.
 8. Ю. Р. Іздрик, Таке, Харків 2010.
 9. Ю. Р. Іздрик, Флешка. Дефрагментація, Калуш 2009.
 10. Р. О. Каракевич, Особливості мовної картини світу, [в:] „Наукові записки”, Випуск 127, Серія: „Філологічні науки (мовознавство)”, Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка 2014, с. 123–127.
 11. В. В. Колесов, М. В. Пименова, В. И. Теркулов, Гедонизм как явление русской лингвокультуры (на примере концепта удовольствие): коллективная монография, Киев 2012.
 12. Є. А. Кононенко, Повії теж виходять заміж, Львів 2004.
 13. В. Н. Манакин, Сопоставительная лексикология, Київ 2004.
 14. Т. В. Малярчук, Говорити, Харків: Фоліо, 2007.
 15. І. З. Павлюк, Біографія дерева племені поетів : Повість, [в:] „Кур’єр Кривбасу” 2002, № 151, с. 39–89.
 16. М. В. Пименова, Языковая картина мира : учеб. пособие, М. Флинта 2014.
 17. З. Д. Попова, И. А. Стернин, Очерки по когнитивной лингвистике, Воронеж 2001.
 18. О. С. Ульяненко, Жінка його мрії, Харків 2010.
 19. О. С. Ульяненко, Серафима, Київ 2007.
 20. О. С. Ульяненко, Сталінка. Дофін Сатани : роман, Харків 2003.
 21. І. А. Чернишенко, Фактори формування національних мовних картин світу, [в:] „Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка”, Житомир 2007, Вип. 32, с. 158–162.
 22. В. О. Шевчук, Дім на горі, [в:] Електронний ресурс: http://lib.guru.ua/SU/UKRAINA/SHEVCHUK/dim_na_g.txt.
 23. G. Lakoff, The Contemporary Theory of Metaphor, [in:] Metaphor and Thought, Cambridge 1993.