Tom 6 (2018)

Językoznawstwo

Лілія Федорюк
13-20
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗНОГО СКЛАДНИКА КОНЦЕПТУ “СМЕРТЬ” В УКРАЇНСЬКІЙ КОГНІТИВНО-МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.01
PDF (Українська)
Олена Гоменюк
21-26
КОНЦЕПТ “ВІЙНА” В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ ОКСАНИ ЗАБУЖКО (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ „І ЗНОВ Я ВЛІЗАЮ В ТАНК…”)
https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.02
PDF (Українська)
Галина Германович
27-35
МЕДИЧНІ ТЕРМІНИ З КОМПОНЕНТАМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ СОМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ ВУХО, ГОРЛО, НІС У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.03
PDF (Українська)
Світлана Ігнатьєва
37-43
ДІАРІУШ ЯК ЖАНР ЩОДЕННИКОВОГО ДИСКУРСУ
https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.04
PDF (Українська)
Dominika Janczura
45-52
ОНОМАСТИЧНІ ШКОЛИ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.05
PDF (Українська)
Ірина Кочан
53-60
CЛОВА З ТЕРМІНОЕЛЕМЕНТАМИ ГРАФ(О)-, -ГРАФ, -ГРАФ(ІЯ), -ГРАФ(ІЗМ) У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.06
PDF (Українська)
Тетяна Космеда, Лілія Соболь
61-71
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІНГВОГРАФІЯ: ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ПОЛЕ
https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.07
PDF (Українська)
Ольга Легка-Пауль
73-81
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ОСОБИСТОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА: ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ
https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.08
PDF (Українська)
Людмила Марчук
83-87
СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ “КОСТЮМ” В УКРАЇНСЬКІЙ ПОСТМОДЕРНІЙ ПРОЗІ: ТЕКСТОЛОГІЧНИЙ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ
https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.09
PDF (Українська)
Тетяна Монахова
89-96
НАРОДНИЦТВО, МОДЕРНІЗМ І ПОСТМОДЕРНІЗМ У МЕДІЯХ
https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.10
PDF (Українська)
Роман Микульчик
97-100
ДО ПИТАННЯ ТЕМАТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ-ЕПОНІМІВ
https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.11
PDF (Українська)
Галина Намачинська
101-106
ЯВИЩЕ МОВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: ДОСЛІДНИЦЬКІ ПІДХОДИ, СПЕЦИФІКА ТРАКТУВАННЯ, ПРИЧИНИ
https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.12
PDF (Українська)
Тетяна Осіпова
107-113
НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ: КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ОПИСУ Й ЛЕКСИКОГРАФУВАННЯ
https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.13
PDF (Українська)
Інна Павлова
115-120
ЧИСЛІВНИК ЯК ДИСКУРСИВНЕ СЛОВО В ПОЕЗІЇ ШІСТДЕСЯТНИКІВ
https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.14
PDF (Українська)
Тетяна Петрова
121-129
МОРФОЛОГІЧНІ СПОСОБИ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФІТОМЕЛІОРАТИВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ)
https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.15
PDF (Українська)
Наталія Піддубна
131-139
ДО ПИТАННЯ ПРО ВЖИВАННЯ РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ У ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.16
PDF (Українська)
Анжеліка Попович
141-146
СТУДІЇ О. КУРИЛО, М. СУЛИМИ, О. СИНЯВСЬКОГО І С. СМЕРЕЧИНСЬКОГО ЯК ПІДВАЛИНИ ВИВЧЕННЯ СТИЛІСТИЧНОЇ ГРАМАТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.17
PDF (Українська)
Людмила Попович
147-157
ДО ПИТАННЯ ПРО ПАСИВ ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.18
PDF (Українська)
Віра Сліпецька
159-165
ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ ПІД ЧАС СВАРКИ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ (на матеріалі творів І. Нечуй-Левицького, М. Гоголя, Ч. Діккенса)
https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.19
PDF (Українська)
Марія Слободян
167-172
ЧАСТКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПРЕСУПОЗИЦІЇ В ТЕКСТІ
https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.20
PDF (Українська)
Юлія Талалай
173-178
НАВЧАННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ: ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА ТИПИ МОВНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ
https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.21
PDF (Українська)
Анатолій Загнітко, Надія Загнітко
179-188
ФУНКЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ РІВЕНЬ ЛІНГВОПЕРСОНИ: ЗАКОНОМІРНОСТІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЛІНГВОПЕРСОНИ
https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.22
PDF (Українська)

Literaturoznawstwo

Antoni Bortnowski
189-196
PERCEPCJA KIJOWA W TWÓRCZOŚCI ALEKSANDRA KUPRINA
https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.23
PDF
Anna Horniatko-Szumiłowicz
197-205
БУРЯ ВАСИЛЯ ТКАЧУКА (ПРО ЗАБУТУ НОВЕЛУ “ЗАГУБЛЕНОГО ТАЛАНТУ”)
https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.24
PDF (Українська)
Ryszard Kupidura
207-213
“NIESPOKOJNY LOT NAD MAJDANEM” — WSPÓŁCZESNE KONTEKSTY FUNKCJONOWANIA SYMBOLU ORŁA W POLSCE I NA UKRAINIE
https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.25
PDF
Agnieszka Lewandowska
215-223
ДЕМОНОЛОГІЧНІ МОТИВИ ТА ОБРАЗИ В РОМАНІ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА ДІМ НА ГОРІ
https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.26
PDF (Українська)
Przemysław Lis-Markiewicz
225-234
ЮРІЙ ВИННИЧУК ЯК УПОРЯДНИК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ СПАДЩИНИ
https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.27
PDF (Українська)
Roman Mnich
235-242
“ЯКАСЬ МОЗАЇКА СТРОКАТА І ВІРШІ РІЗНИХ РОЗМІРІВ”: ПОПІЛ ІМПЕРІЙ ЮРІЯ КЛЕНА
https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.28
PDF (Українська)
Леся Мушкетик
243-255
ГЕРОЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАРІВНОЇ КАЗКИ: ЕТАЛОННІ ЯКОСТІ ТА ПОВЕДІНКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.29
PDF (Українська)
Jarosław Poliszczuk
257-267
ДОСВІД ЛОКАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.30
PDF (Українська)