PERCEPCJA KIJOWA W TWÓRCZOŚCI ALEKSANDRA KUPRINA

Main Article Content

Antoni Bortnowski

Abstrakt

Олександр Купрін був російським письменником, який на ранньому етапі свого життя потрапив до Києва. Сім років (1892–1899), які він провів у цьому місті, мали потужний вплив на всю його творчість. Образи Києва з'являються не тільки у збірці Київські типи (1896), але також у пізніших творах письменника, зокрема еміграційних. Олександр Купрін був справжнім реалістом, який з великою точністю намагався відобразити специфіку довкілля, завдяки чому на сторінках його творів репрезентована вся різноманітність київського життя к. ХІХ – поч. ХХ століття.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bortnowski, A. (2018). PERCEPCJA KIJOWA W TWÓRCZOŚCI ALEKSANDRA KUPRINA. Studia Ukrainica Posnaniensia, 6, 189-196. https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.23
Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

 1. А. Афанасьев, А.И. Куприн. Критико-биографический очерк, Москва 1960.
 2. А. Волков, Творчество А.И. Куприна, Москва 1981.
 3. А. Куприн, Инна, [w:] Tenże, Собр. соч., в девяти томах, том 7, Москва 1973.
 4. А. Куприн, Киевские типы: Бенефициант, [w:] Tenże, Собр. соч., в девяти томах, том 1, Москва 1970.
 5. А. Куприн, Киевские типы: Босяк, [w:] Tenże, Собр. соч., в девяти томах, том 1, Москва 1970.
 6. А. Куприн, Киевские типы: «Будущая Патти», [w:] Tenże, Собр. соч., в девяти томах, том 1, Москва 1970.
 7. А. Куприн, Звезда Соломона, [w:] Tenże, Собр. соч, в девяти томах, том 7, Москва 1973.
 8. А. Куприн, Киевские типы: Квартирная хозяйка, [w:] Tenże, Собр. соч., в девяти томах, том 1, Москва 1970.
 9. А. Куприн, Киевские типы: Лжесвидетель, [w:] Tenże, Собр. соч., в девяти томах, том 1, Москва 1970.
 10. А. Куприн, Киевские типы: Студент-драгун, [w:] Tenże, Собр. соч., в девяти томах, том 1, Москва 1970.
 11. А. Куприн, Киевские типы: «Ханжушка», [w:] Tenże, Собрание сочинений в девяти томах, том 1, Москва 1970.
 12. А. Куприн, Река жизни [w:] Tenże, Собр. соч., в девяти томах, том 4, Москва 1971.
 13. А. Куприн, Удод, http://liv.piramidin.com/belas/Kuprin/udod.htm (2.02.2017).
 14. К. Паустовский, Поток жизни (заметки о прозе Куприна), [w:] А. Куприн, Собр. Соч., в шести томах, том 1, Москва 1957.
 15. М. Петровский, Мастер и Город: Киевские контексты Михаила Булгакова, Санкт-Петербург 2008.
 16. Повесть временных лет (tłum. D. Lichaczow), http://old-russian.chat.ru/01povest.htm (02.02.2017).
 17. А. Пушкин, Бородинская годовщина, [w:] Полн. собр. соч., в трех томах, том I. Стихотворения 1814-1836 годов. Сказки, Москва 1978.