МЕДИЧНІ ТЕРМІНИ З КОМПОНЕНТАМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ СОМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ ВУХО, ГОРЛО, НІС У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Main Article Content

Галина Германович

Abstrakt

W artykule rozpatrzono ukraińskie terminy medyczne na oznaczenie somatycznych pojęć ucho, gardło, nos i terminy złożone z odpowiednimi międzynarodowymi komponentami aur(y)-, ot(o)-, laryng(o)-, tonsill(o)-, faryng(o)-, ryn(o)-. Poruszono problem zamienności wskazanych leksemów. Wykazano ich aktywne zastosowanie oraz słowotwórczą mobilność.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Германович, Г. (2018). МЕДИЧНІ ТЕРМІНИ З КОМПОНЕНТАМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ СОМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ ВУХО, ГОРЛО, НІС У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 6, 27-35. https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.03
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

  1. О. М. Вікторіна, Лексика народної медицини і лікувальної магії у степових говірках Дніпро-Бузького межиріччя: автореф. дис. … канд. філол. наук, Кіровоград 2009.
  2. І. М. Іваненко, Українська логопедична термінологія: структура, семантика, функціонування, автореф. дис. ... канд. філол. наук, Сімферополь 2010.
  3. І. М. Кочан, Українська наукова лексика: міжнародні компоненти в термінології: навч. посіб., Київ 2013.
  4. Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник, Тлумачний словник медичних термінів: рос., лат. та укр. мовами: для лікарів, науковців, студ. мед. навч. закл., Київ 2010
  5. О. Т. Луковенко, Українська гомеопатична лексика, автореф. дис. ... канд. філол. наук, Донецьк 2011.
  6. Українсько-англійський ілюстрований медичний словник Дорланда (переклад 30-го, американського видання), у двох томах, Львів 2007.
  7. Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник, у 4 томах. уклад.: Л. І. Петрух, І. М. Головко, т. 2. Е–Н, Київ 2013.
  8. Т. Г. Файчук, Біологічна та медична лексика у лікарських порадниках ХVІ – ХVІІІ ст.: автореф. дис... канд. філол. наук, Київ 2004.
  9. Л. І. Шевченко, О. І. Ніка, О. І. Хом’як, А. А. Дем’янюк, Новий словник іншомовних слів; за ред. Л. І. Шевченко, Київ 2008.