ДОСВІД ЛОКАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Main Article Content

Jarosław Poliszczuk

Abstrakt

Autor rozpatruje kulturowy wizerunek Donbasu na przykładzie współczesnej literatury ukraińskiej, zwłaszcza w powieści Ołeksija Czupy Bajki mojego bunkra (2014). Badanie donieckiej tożsamości jest trudne z powodu niewystarczającej reprezentacji w tekstach współczesnej kultury, a także za sprawą demonizacji regionu w okresie aktualnej wojny na Wschodzie Ukrainy. Bohaterowie powieści Czupy to typowi mieszkańcy Donbasu, “szarzy” ludzie, stąd w ich zachowaniu bardzo ważne wydaje się przeżywanie doznań cielesnych. Donieckie doświadczenie cielesności apeluje zarówno do sytuacji egzystencjalnej, co powoduje przewartościowanie zasad moralnych, jak i do kształtowania nowej formuły jednostki jako fenomenu społecznego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Poliszczuk, J. (2018). ДОСВІД ЛОКАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 6, 257-267. https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.30
Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

 1. Х. Арендт, Банальність зла. Суд над Айхманом в Єрусалимі, пер. А. Котенка, Київ 2013.
 2. М. Бланшо, Неописуемое сообщество, пер. Ю. Стефанова, Москва 1998.
 3. Я. Грицак, Страсті за націоналізмом. Стара історія на новий лад, 2-е вид., Київ 2011.
 4. М. Эпштейн, Философия тела, Санкт-Петербург 2006.
 5. C. Жадан, «З одного боку, нам потрібні "Макдональдзи", з іншого — пам’ятники Леніну», [в:] “Газета по-українськи”, 2015, 3 березня. Режим доступу: http://gazeta.ua/articles/people-and-things-journal/_z-odnogo-boku-nam-potribni-makdonaldzi-z-inshogo-pamyatniki-leninu/613092.
 6. О. Забужко, “І знов я влізаю в танк…”. Вибрані тексти 2012–2016: статті, есе, інтерв’ю, спогади, Київ 2016.
 7. А. Киридон, Гетеротопії пам’яті. Теоретико-методологічні проблеми студій пам’яті, Київ 2016.
 8. Г. Куромія, Свобода і терор в Донбасі. Українсько-російське прикордоння. 1870–1990-і роки, пер. з англ. Г. Кьоран, В. Агеєв; передмова Г. Немирі, Київ 2002.
 9. М. Рябчук, Випробування війною, [в:] Електронний ресурс: http://www.ji-magazine.lviv.ua/2016/Ryabchuk_Vyprobovannya_Ukrainoyu.htm.
 10. М. Рябчук, Дві України. Реальні межі, віртуальні війни, Київ 2003.
 11. В. Чернецький, Картографуючи посткомуністичні культури. Росія та Україна в контексті глобалізації; aвторизований пер. з англ., Київ 2013.
 12. Олексій Чупа, Казки мого бомбосховища: роман, Харків 2015.
 13. Z. Bauman, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń 1995.
 14. Ulrich Beck, Anthony Giddens, Scott Lash, Modernizacja refleksyjna: polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, przeł. Jacek Konieczny, Warszawa 2009.
 15. Mykoła Riabchuk, Dwie Ukrainy; tłum. z ukr., Wrocław 2005.