КОНЦЕПТ “ВІЙНА” В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ ОКСАНИ ЗАБУЖКО (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ „І ЗНОВ Я ВЛІЗАЮ В ТАНК…”)

Main Article Content

Олена Гоменюк

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę konceptu “wojna” w autorskim obrazie świata znanej ukraińskiej pisarki, poetki i eseistki Oksany Zabużko. Analizy dokonano na przykładzie zbioru utworów publicystycznych „I znowu włażę do czołgu…”, który został poświęcony wydarzeniom Rewolucji Godności oraz wojnie, toczącej się na Ukrainie od 2014 roku. Scharakteryzowano główne werbalizatory konceptu oraz jego semantykę, która obejmuje przede wszystkim znaczenia autorskie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Гоменюк, О. (2018). КОНЦЕПТ “ВІЙНА” В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ ОКСАНИ ЗАБУЖКО (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ „І ЗНОВ Я ВЛІЗАЮ В ТАНК…”). Studia Ukrainica Posnaniensia, 6, 21-26. https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.02
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

  1. О. Забужко, І знов я влізаю в танк… Вибрані тексти 2012–2016: Статті, есе, інтерв’ю, спогади, Київ 2016.
  2. В. І. Кононенко, Смислова структура концепту, [в:] Семантика мови і тексту: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ 2006, с. 248.
  3. Міжнародне публічне право: підручник, за ред. В. М. Репецького, Київ 2012.
  4. Словник української мови, в 11 томах, Київ 1970, т. 1.
  5. Словотвір, [в:] Електронний ресурс: http://slovotvir.org.ua/words/trolinh
  6. Г. Яворська, Концепт „війна”: семантика і прагматика, [в:] „Стратегічні пріоритети”, 2016, № 1 (38), с. 22–28.