СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ “КОСТЮМ” В УКРАЇНСЬКІЙ ПОСТМОДЕРНІЙ ПРОЗІ: ТЕКСТОЛОГІЧНИЙ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

Main Article Content

Людмила Марчук

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest opisowi pola semantycznego “strój” na materiale ukraińskiego tekstu postmodernistycznego. Strój — to jeden ze złożonych systemów, które funkcjonują w obszarze kultury i ściśle współdziałają z wieloma jej elementami. To swoisty ekran, na który projektowane są wszystkie aspekty fi zycznego, duchowego, socjalnego rozwoju społeczeństwa. Bezpośrednio związany z wizerunkiem człowieka, jego nastrojem, zachowaniem, stanowi klucz do kultury, element etniczny, zwany polem semantycznym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Марчук, Л. (2018). СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ “КОСТЮМ” В УКРАЇНСЬКІЙ ПОСТМОДЕРНІЙ ПРОЗІ: ТЕКСТОЛОГІЧНИЙ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 6, 83-87. https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.09
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

  1. А. Антомонов, Исследование структурной организации лексико¬-семантического поля, дис. канд. филол. наук, Киев 1987.
  2. Ю. Д. Апресян, Лексическая семантика. Синонимические средства языка, Москва 1974.
  3. Г. Вдовиченко, Хто такий Ігор? Київ 2010.
  4. C. Денисова, Типологія категорїй лексичної семантики, Київ 1996.
  5. С. Жадан. Месопотамія, Харків 2014.
  6. Д. Корній, Т. Владмирова, Крила кольору хмар, Харків 2015.
  7. Р. Мейер, Обзоры. Теория семантических полей [в:] “Вопросы языкознания”, № 5, 1971, с. 105–113.
  8. Г. Ручай, Жіночий бокс, Київ 2008.
  9. О. О. Селіванова, Актуальні напрямки сучасної лінгвістики (аналітичний огляд), Київ 1999.
  10. Г. Хмара, Типи номінування одягу і взуття в сучасній українській мові (функціонально-стильовий аспект), Автореф. дис. … канд. філолог. наук, Харків 2006.