ОНОМАСТИЧНІ ШКОЛИ В УКРАЇНІ

Main Article Content

Dominika Janczura

Abstrakt

W artykule opisano powstanie i etapy rozwoju ukraińskiej onomastyki. Wymieniono główne ośrodki onomastyczne aktywnie działające na Ukrainie. Scharakteryzowano kierunki działań ich przedstawicieli. Określono niespójności dotyczące terminologii oraz systematyzacji nazw własnych, występujące w danych ośrodkach onomastycznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Janczura, D. (2018). ОНОМАСТИЧНІ ШКОЛИ В УКРАЇНІ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 6, 45-52. https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.05
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. С. Вербич, Сучасна українська онімна лексика: функціональний аспект, [в:] „Вісник Національної академії наук України”, 2008, № 5, c. 54–60.
 2. С. Вербич, Українська ономастика: перспективи розвитку, [в:] „Українська мова”, 2010, № 3, с. 73–80.
 3. Ю. В. Глюдзик, Лінгвокультурологічні особливості поетонімії К. С. Льюїса „The Chronicles of Narnia”, Ужгород 2015.
 4. Д. В. Дергач, реферат циклу наукових праць „Оніми в літературній мові українського народу”, [в:] Електронний ресурс: www.kdpu nt.gov.ua/sites/default/files/m46.doc.
 5. Д. В. Дергач, Тенденції дослідження власних назв: від традиції до сучасності, [в:] „Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика”, 2008, вип. 16, с. 100–107.
 6. A. М. Зубко, Українська ономастика: здобутки та проблеми, [в:] „Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики”, збірник наук. праць, Київ 2007, с. 262–281.
 7. Ю. О. Карпенко, Ономастичні міркування, [в:] „Записки з ономастики”, 2005, вип. 9, с. 11–17.
 8. Ю. О. Карпенко, Л. Ф. Фоміна, М. І. Зубов, В. М. Калінкін, Одеська ономастична школа, [в:] „Ономастичні науки”, 2012, № 4, с. 98–112.
 9. В. В. Лучик, Актуальні напрями української ономастики, [в:] „Записки з ономастики”, 2011, вип. 14, c. 126–130.
 10. І. В. Тільнова, Особливості переносного вживання топонімів у засобах масової інформації, [в:] „Система і структура східнослов’янських мов”, 2012, вип. 6, с. 57–64.
 11. М. Торчинський, Онімна система і критерії її аналізу, [в:] Електронний ресурс: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6493, с. 282–287.
 12. М. М. Торчинський, Денотатно номінативна структура оронімії як складник української ономастичної терміносистеми, [в:] „Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки”, 2010, вип. 23, с. 261–264.
 13. Słowiańska onomastyka, Encyklopedia, w 2 t., red. nauk. E. Rzetelska-Feleszko i A. Cieślikowa przy współpracy J. Dumy, t. 1, Warszawa–Kraków 2002, s. 16.