ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ ПІД ЧАС СВАРКИ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ (на матеріалі творів І. Нечуй-Левицького, М. Гоголя, Ч. Діккенса)

Main Article Content

Віра Сліпецька

Abstrakt

W artykule przeanalizowano narzędzia językowe neutralizujące negatywną energię, wygenerowaną przez negatywne emocje wskutek negatywnego postrzegania i oceny rzeczywistości w trakcie kłótni i sporów, które funkcjonują w świadomości językowej człowieka w ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej lingwokulturologii. Do takich zasobów językowych zaliczyć można przekleństwa, osądy, komunikaty niewerbalne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Сліпецька, В. (2018). ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ ПІД ЧАС СВАРКИ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ (на матеріалі творів І. Нечуй-Левицького, М. Гоголя, Ч. Діккенса). Studia Ukrainica Posnaniensia, 6, 159-165. https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.19
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Ш. Балли, Общая лингвистика и вопросы французкого язика, Москва 1955.
 2. Г. Ю. Богданович, Русский язык в аспекте лингвокультурологии, Симферопoль 2002, c. 28.
 3. Н. Гоголь, Как поссорились Иван Иваныч с Иваном Никифоровичем, [в:] Электронный ресурс: http://www.klassika.ru/read.html?proza/gogol/ssora.txt&page=9]
 4. В. Гумбольдт, Избр. труды по языковед., Москва 1984, с. 305.
 5. В. И. Карасик, Лингвокультурный типаж "английский чудак", Москва 2006.
 6. Г. С. Кириленко, Психологія: емоційна сфера особистості, Київ 2007.
 7. Т. Космеда, Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики, Львів 2000.
 8. В. А. Маслова, Лингвокультурология, Москва 2001.
 9. Л. Мацько, Інтер’єктиви в українській мові, Київ 2009, с. 453–518.
 10. І. Нечуй-Левицький, Кайдашева сім’я, [в:] Електронний ресурс: http://www.ukrlib.com.ua/books/printthebook.php?id=74&bookid=5&part=5
 11. А. Потебня, Труды по языкозн., Москва 1996, с. 313.
 12. В. Д Сліпецька, Прокляття як засіб репрезентації негативної комунікації, Харків 2011, с. 236–241.
 13. І. Ю. Шкіцька, Маніпулятивні тактики позитиву: лінгвістичний аспект, Тернопіль 2012. Ch. Dickens, The Pickwik Papers, London 2011.