ДО ПИТАННЯ ТЕМАТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ-ЕПОНІМІВ

Main Article Content

Роман Микульчик

Abstrakt

Artykuł poświęcony został klasyfi kacji ukraińskich fi zycznych terminów-eponimów. Pokazano różnicę między grupami tematycznymi a leksykalno-semantycznymi.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Микульчик, Р. (2018). ДО ПИТАННЯ ТЕМАТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ-ЕПОНІМІВ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 6, 97-100. https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.11
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. О. С. Ахманова, Словарь лингвистических терминов, Москва 1966.
 2. Л. М. Васильев, Теория семантических полей, [в:] “Вопросы языкознания”,1971, № 5, с. 105–113.
 3. І. Д. Ганич, І. С. Олійник, Словник лінгвістичних термінів Київ 1985.
 4. Л. В. Козак, Українська електротехнічна термінологія (словотвірний аспект), Автореф. дис. … канд. філол. наук, Київ 2002.
 5. Т. В. Лепеха, Лексико-семантичні та словотвірно-структурні особливості судово-медичної термінології: Автореф. дис. … канд. філол. наук, Дніпропетровськ 2000.
 6. Г. Ф. Ракшанова, Система дериваційних засобів сучасної науково-технічної термінології (когнітивно-номінативний аспект), Автореф. дис. … канд. філол. наук, Київ, 2004.
 7. А. А. Реформатский, Что такое термин и терминология, [в:] Вопросы терминологии, Материалы Всесоюзного терминологического совещания, 1961, с. 46–54.
 8. Л. О. Симоненко, Біологічна термінологія: формування та функціонування, Навч. посібник. Умань 2006.
 9. А. А. Уфимцева, Опыт изучения лексики как системы (на материале английского языка). Москва 1962.
 10. Українська мова: енциклопедія, редкол. В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співголови), М. П. Зяблюк та ін., Київ 2000.
 11. Ф. П. Филин, О лексико-семантических группах слов, [в:] Езиковедски изследования в чест на акад. Стефан Младенов, София 1957, с. 523–538.
 12. Ф. П. Филин, Очерки по теории языкознания, Москва1982.
 13. Л. А. Халіновська, Тематичні групи на позначення назв літальних апаратів та повітряних суден в українській авіалексиці. Режим доступу: http://term-in.org/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=19&lang=uk.
 14. Н. О. Яценко, Назви військової форми одягу в українській мові, Автореф. дис. ... канд. філол. наук. Київ 2007.