“NIESPOKOJNY LOT NAD MAJDANEM” — WSPÓŁCZESNE KONTEKSTY FUNKCJONOWANIA SYMBOLU ORŁA W POLSCE I NA UKRAINIE

Main Article Content

Ryszard Kupidura

Abstrakt

У статті здійснено спробу простежити актуалізацію символіки тварин, зокрема символу орла, у сучасному суспільному дискурсі; репрезентовано намагання проаналізувати специфіку породження нового семантичного наповнення символу орла, його нових асоціативних зв'язків, виявлених в епоху динамічних соціально-політичні змін, що спроектовано передусім на події, пов’язані з Революцією гідності в Україні 2013–2014 років. Увагу акцентовано на ролі в цьому процесі літературної традиції. Проаналізовано також, як використовується символіка орла в умовах сучасної інформаційної війни.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kupidura, R. (2018). “NIESPOKOJNY LOT NAD MAJDANEM” — WSPÓŁCZESNE KONTEKSTY FUNKCJONOWANIA SYMBOLU ORŁA W POLSCE I NA UKRAINIE. Studia Ukrainica Posnaniensia, 6, 207-213. https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.25
Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

 1. Г. Гордасевич, Львів, [в:] Електронний ресурс: http://www.ukrcenter.com.
 2. Р. Дубровський, Зооморфна метафора в поезії Галини Гордасевич, [в:] „Сучасні літературознавчі студії” 2011, № 8, ч. 2.
 3. В. Жайворонок, Знаки української етнокультури: Словник-довідник, Київ 2006.
 4. Валерій Корнійчук, Ехсеlsіоr Івана Франка і Яна Каспровича, [в] Електронний ресурс: http://shron.chtyvo.org.ua/Korniichuk_Valerii/Ekhselsior_Ivana_Franka_i_Yana_Kasprovycha.pdf.
 5. П. Кралюк, Дві "Волині", [в:] Електронний ресурс: gazeta.dt.ua/personalities/dvi-volini-_.html.
 6. Г. Микитів, Художньо-образна парадигма символів в українських козацьких піснях, [в:] „Вісник Запорізького національного університету” 2008, № 2.
 7. Розіп'яті птиці, знайдені в Межигір'ї, до окультизму відношення не мають, [в] Електронний ресурс: https://religions.unian.ua/state/890766-rozipyati-ptitsi-znaydeni-v-mejigirji-do-okultizmu-vidnoshennya-ne-mayut.html.
 8. Belgijski dziennik kpi z polskiej tragedii, [w:] Źródło elektroniczne: http://www.newsweek.pl/polska/belgijski-dziennik-kpi-z-polskiej-tragedii,56709,1,1.html.
 9. I. Franko, Birkut, tłum. M. Jastrun, [w:] I. Franko, Wybór poezji, Wrocław-Warszawa-Kraków 2008.
 10. W. Hej, Czarna kania nad krajem szybuje, tłum. Ołena Krysztalśka, [w] D. Bartosz (red.), Jak podanie ręki. Polsko-ukraińska antologia współczesnej poezji V, Poznań 2015.
 11. M. Kruszona, Kulturalny atlas ptaków, Poznań 2008.
 12. M. Napiórkowski, Cała prawda o Imperium Lechitów, [w] Źródło elektroniczne: http://krytykapolityczna.pl/kultura/historia/cala-postprawda-o-imperium-lechitow/
 13. J Rolicki, Edward Gierek: Przerwana dekada, Warszawa 1990.
 14. S. Wyspiański, Wesele, [w:] Źródło elektroniczne: http://www.krakow.pttk.pl/Wesele.pdf.