СТУДІЇ О. КУРИЛО, М. СУЛИМИ, О. СИНЯВСЬКОГО І С. СМЕРЕЧИНСЬКОГО ЯК ПІДВАЛИНИ ВИВЧЕННЯ СТИЛІСТИЧНОЇ ГРАМАТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Main Article Content

Анжеліка Попович

Abstrakt

Lata 20. i 30. XX wieku to okres powstania stylistyki języka ukraińskiego jako nauki i dyscypliny naukowej oraz jej kształtowania się wśród innych dziedzin językoznawstwa. W artykule poddano analizie prace Ołeny Kuryło, Mykoły Sułymy, Ołeksy Syniawskiego i Sergiusza Smereczynskiego z punktu widzenia odzwierciedlenia w nich zjawisk stylistycznych. Prace ukraińskich językoznawców stanowią fundament współczesnej morfologii i składni stylistycznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Попович, А. (2018). СТУДІЇ О. КУРИЛО, М. СУЛИМИ, О. СИНЯВСЬКОГО І С. СМЕРЕЧИНСЬКОГО ЯК ПІДВАЛИНИ ВИВЧЕННЯ СТИЛІСТИЧНОЇ ГРАМАТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 6, 141-146. https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.17
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Б. Антоненко-Давидович, Як ми говоримо, Київ 1994.
 2. І. К. Білодід, Вивчення історії української літературної мови в радянський час, [в:] Дослідження з мовознавства в УРСР за 40 рр., Київ 1957, с. 3–46.
 3. Н.Бойко, Олена Курило про стилістичне значення паралельних форм в українській мові, [в:] Репресовані мовознавці, збірник наукових праць, науковий редактор Н. Бойко, Ніжин 2010, с. 38–43.
 4. С. І. Василевський, Добити ворога, [в:] „Мовознавство” 1934, № 1, с. 23–36.
 5. В. С. Ващенко, Стилістичні явища в українській мові, відп. ред. М. Івченко, Харків 1958, ч. 1.
 6. О. Горбач, „Білі” й темні плями в історії мовознавства УРСР 1930-их рр., [в:] Електронний ресурс: http://r2u.org.ua/node/224.
 7. О. Горбач, Смеречинського „Нариси з української синтакси”, [в:] С. Смеречинський Нариси з української синтакси (у зв’язку з фразеологією та стилістикою), Харків 1932, с. 9–17.
 8. С. Я. Єрмоленко, Нариси з української словесності (стилістика та культура мови), Київ 1999.
 9. С. Я. Єрмоленко, Стиль, [в:] Українська мова: енциклопедія, редкол.: В. М. Русанівський (співгол.), О. О. Тараненко (співгол.), М. П. Зяблюк та ін., Київ 2004.
 10. М. А. Жовтобрюх, Дослідження фонетики і граматики української мови, [в:] Мовознавство на Україні за п’ятдесят років, Київ 1967, с. 35–78.
 11. О. Курило, Уваги до сучасної української літературної мови, Торонто 1960, вид. 5.
 12. Т. Б. Лукінова, З історії Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні, [в:] Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України — 75, 1930–2005: матеріали до історії, редкол.: В. Г. Скляренко (відп. ред.) та ін., Київ 2005, с. 12–42.
 13. Л. Масенко, Мова і суспільство: Постколоніальний вимір, Київ 2004.
 14. Л.Мацько, Стилістичне унормування української літературної мови у концепції Олени Курило, [в:] Репресовані мовознавці, збірник наукових праць, науковий редактор Н. Бойко, Ніжин 2010, с. 16–21.
 15. О. Синявський, Норми української літературної мови, Львів 1941.
 16. О. Синявський, Порадник української мови, пристосований до буденного вжитку В. Сімовичем, Харків — Берлін — Нью–Йорк 1922.
 17. С. Смеречинський, Нариси з української синтакси (у зв’язку з фразеологією та стилістикою), Харків 1932.
 18. М. Сулима, Українська фраза. Коротенькі начерки, Харків 1928, [в:] Електронний ресурс: http://r2u.org.ua/node/188.
 19. П. Таращук, Передмова, [в:] О. Курило, Уваги до сучасної української літературної мови, Київ 2004, с. 3–4.
 20. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду. Документи і матеріали, за ред. Лариси Масенко, Київ 2005.
 21. З. Т. Франко, Дослідження в галузі стилістики, [в:] Мовознавство на Україні за п’ятдесят років, від. ред. Й. А. Багмут, Київ 1967, с. 185–197.
 22. Ю. Шерех, Всеволод Ганцов. Олена Курило, за ред. Л. Білецького, Вінніпег 1954 р., серія Українські вчені, ч. 5.