ГЕРОЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАРІВНОЇ КАЗКИ: ЕТАЛОННІ ЯКОСТІ ТА ПОВЕДІНКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Main Article Content

Леся Мушкетик

Abstrakt

W artykule dokonano analizy оbrazu bohatera ukraińskiej czarodziejskiej baśni ludowej jako ideału i wzoru do naśladowania. Na materiale motywów baśniowych wyróżniono jego atuty i cechy wzorcowe, będące wyrazem aksjologicznego i dydaktycznego charakteru narratywów baśniowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Мушкетик, Л. (2018). ГЕРОЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАРІВНОЇ КАЗКИ: ЕТАЛОННІ ЯКОСТІ ТА ПОВЕДІНКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 6, 243-255. https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.29
Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

 1. В. А. Бахтина, Об активности героя русской волшебной сказки, [в:] Фольклор народов РСФСР, вып. 3, Уфа 1976.
 2. М. Гиряк, Українські народні казки Східної Словаччини. Братислава-Пряшів 1983.
 3. В. Гнатюк, Українські народні казки, Львів 1913.
 4. М. В. Демедюк, Національна специфіка української народної казки, автореф. дис… канд. філол. наук, Львів 2010.
 5. Дерев’яне чудо: народні казки, вст. ст., упоряд., підг. текстів та прим. О. І. Дея, Ужгород 1981, с. 47.
 6. Л. Ф. Дунаєвська, Українська народна казка, Київ 1987.
 7. Зачаровані казкою: українські народні казки в записах П. В. Лінтура, упоряд. І. М. Сенька, В. В. Лінтур, Ужгород 1984, с. 361.
 8. Казки одного села, запис текстів, післям. та прим. П. В. Лінтура; упоряд. Ю. Д. Туряниця, Ужгород 1979.
 9. Казки Покуття, зібрав О. Кольберг, упоряд., підг. текстів, вст. ст., прим. та словн. І. В. Хланти, Ужгород 2001.
 10. Б. Кербелите, Типы народных сказок: структурно-семантическая классификация литовских народных сказок, в 2 книгах, Москва 2005.
 11. Ю. М. Лотман, Внутри мыслящих миров: Человек, текст — семиосфера — история, Москва 1996.
 12. Л. Г. Мушкетик, Персонажі української чарівної казки, Київ 2014.
 13. Е. С. Новик , Система персонажей русской волшебной сказки, [в:] Типологические исследования по фольклору, сборник статей памяти В. Я. Проппа (1895–1970), Москва 1975, с. 214–246.
 14. Н. В. Новиков, Образы восточнославянской народной сказки, Ленинград 1974.
 15. А. А. Потебня, Теоретическая поэтика, Москва 1990.
 16. Правда і кривда: казки, передм., упоряд. і прим. І. В. Хланти, Ужгород 1982.
 17. В. Я. Пропп, Морфология сказки, Москва 1969.
 18. В. Я. Пропп, Русская народная сказка, Москва 1984.
 19. Срібні воли: казки гір і Підгір’я в записах Степана Пушика, Київ 1995.
 20. Три золоті слова: Закарпатські казки Василя Короловича, запис текстів та впоряд. П. В. Лінтура, Ужгород 1968.
 21. Труды этнографическо-статистической экспедиции въ Западно-Русскій край, Матеріалы и изследованія, собр. д.-чл. П. П. Чубинскимъ, т. 2, СПб. 1878.
 22. О. О. Фрейденберг, Миф и литература древности, Москва 1978.
 23. Чарівна торба: українські народні казки, притчі, легенди, перекази, пісні та прислів’я, записані від М. Шопляка-Козака, упоряд., передм., прим. та словн. І. М. Сенька; запис текстів І. М. Сенька, В. М. Сенька, Ужгород 1988.
 24. Чарівне горнятко: казки, запис текстів С. Далавурака, М. Івасюка, В. Бандурака та С. Пушика; упоряд. С. Далавурак та М. Івасюк, Ужгород 1971.
 25. І. М. Юдкін, Формування визначників української культури, Київ 2001.
 26. Як то давно було: Легенди, перекази, бувальщини, билиці та притчі Закарпаття у записах І. Сенька, Ужгород 2003.