CЛОВА З ТЕРМІНОЕЛЕМЕНТАМИ ГРАФ(О)-, -ГРАФ, -ГРАФ(ІЯ), -ГРАФ(ІЗМ) У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Main Article Content

Ірина Кочан

Abstrakt

W artykule opisano słowa z komponentem граф, który obejmuje kilka terminoelementów, występujących zarówno w prepozycji, jak i postpozycji. Wszystkie słowa ze wskazanym komponentem stanowią terminy różnych gałęzi wiedzy. Dane wyrazy przeanalizowano według słów odnotowanych we współczesnych słownikach zarówno ogólno językowych, jak i terminologicznych, a także według znaczenia i przynależności do dziedziny nauki. Do niektórych wyrazów zaproponowano ukraińskie odpowiedniki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Кочан, І. (2018). CЛОВА З ТЕРМІНОЕЛЕМЕНТАМИ ГРАФ(О)-, -ГРАФ, -ГРАФ(ІЯ), -ГРАФ(ІЗМ) У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 6, 53-60. https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.06
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. М. Вакуленко, Російсько-український словник фізичної термінології, Київ 1996.
 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови, за ред. В. П. Бусела, Київ 2000.
 3. В. Доманицький, Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів, Київ 1906.
 4. Інверсійний словник української мови, Київ 1985.
 5. Є. А. Карпіловська, Кореневий гніздовий словник української мови, Київ 2002.
 6. Є. Карпіловська, Суфіксальна підсистема сучасної української літературної мови, Київ 1999.
 7. Кишеневий словник чужомовних слів із поясненням їхнього значення, укл. Р. Борис та С. Корбут, Львів 1937.
 8. О. Скалозуб, Словник чужомовних слів, виразів і приповідок, що вживаються в українській мові, Коломия 1933.
 9. Словник іншомовних слів, за ред. О. С. Мельничука, Київ 1974.
 10. А. В. Суперанская, Общая терминология, Москва 1993.
 11. Російсько-український словник наукової термінології: Біологія. Хімія. Медицина, укл. С. П. Вассер, І. О. Дудка, В. І. Єрмоленко та ін., Київ1996.
 12. Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Наука про Землю і Космос, укл. В. В. Гейчеко, В. М. Завірюхіна, О. О. Зе6ленюк та ін., Київ 1998.
 13. Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки, укл. Й. Ф. Андерш, С. А. Воробйова, М. І. Кравченко та ін., Київ 1994.
 14. Російсько-український технічний словник, укл. М. М. Матейко, О. М. Матейко, Київ 1961.
 15. П. Штепа, Словник чужослів, Торонто, 1977.