РОМАНТИЧНИЙ ОРІЄНТАЛІЗМ: УКРАЇНСЬКА МОДЕЛЬ

Main Article Content

Ірина Пупурс

Abstrakt

W artykule przeanalizowany został ukraiski model romantycznego orientalizmu. Zaprezentowane zostały główne załoenia jego poetyki imagologicznej. Autorka scharakteryzowała „etniczny charakter” Azjaty na przykładzie romantyzowanych obrazów Tatarów krymskich oraz Nogajów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Ukraina i świat: paralele literackie

Bibliografia

 1. T. Kontje, German Orientalisms, Michigan 2004.
 2. Ю. Кочубей, До специфіки українського орієнталізму, [в:] „Східний світ”, Київ 1996, № 2, с. 134-146.
 3. М. Костомаров, Твори в двох томах, Київ 1990.
 4. Г. Квітка-Основ’яненко, Татарские набеги…, [в:] його ж, Зібрання творів у семи томах, т. 6, Київ 1981, с. 528-560.
 5. І. Воробкевич, Турецькі бранці, [в:] його ж, Твори у двох томах, т. 2, Львів 1911, с. 6-35.
 6. А. Джафар Оглы Гаджиев, Восток в русской литературе первой половины ХІХ века (Проблемы русско-кавказских литературных взаимоотношений). Автореф. дисс.…д-ра филол. наук, Тбилиси 1981.
 7. І. Пупурс, Європейський імідж романтизованого Єгипту: на матеріалі англійської, французької, російської, української поезії та прози ХІХ століття, [в:] „Літературна компаративістика”, Київ 2011, № IV, с. 24–71.
 8. J. Leerseen, M. Beller, Imagology: The Cultural construction and literary representation of national characters. A critical survey, New York 2007, p. 19-28.
 9. Є. Нахлік, Пантелеймон Куліш: oсобистість, письменник, мислитель, т. 2, Київ 2007.
 10. Т. Шевченко, Близнецы, [в:] його ж, Повне зібрання творів: y 12 тт., т. 4, Київ 2001.
 11. Е. Саїд, Орієнталізм, Київ 2001.
 12. A.L. Macfie, Orientalism: A Reader, Edinburgh 2000.
 13. B. Lewis, Islam and the West, Oxford 1993.